موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

روش کار انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1789  

شبیه سازی با انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1547  

ارور result file addres

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1463  

چه گزینه هایی برای طراحی دودکش خورشیدی در ساختمان 4طبفه لازم است وارد کنیم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1200  

دودکش خورشیدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1120  

ایجاد فن ساختمان برای تهویه داخل فضا در انرژی پلاس در کدام بخش است؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1176  

نحوه باز کردن پنجره اتاق در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1164  

خروجی اطلاعات از انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1404  

دودکش خورشیدی در ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1366  

بهینه سازی چند هدفه با نرم افزار je plus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1504  

مشکل در تعریف متغیرها در jeplus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1529  

مشکل در نصب پلاگین openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1623  

دیزاین بیلدر،موو کردن کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1356  

خطا در ران گرفتن انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 1364  

خروجی الکتریسیته لازم برای سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1394  

تهویه طبیعی در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1479  

سیستم تهویه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 987  

pcm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 512  

تغییر در مشخصات فایل انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1074  

مواد تغییر فاز دهنده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1206  

رسم در و پنجره در اوپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1011  

ارور در خروجی انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1104  

ترسیم در اوپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1186  

چرا وقتی between glass blind در window shading control تعریف میکنم error میگیرم ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1079  

برنامه زمانی انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1062  

ERROR IN EPLUS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 605  

joule to kw/h

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 507  

تحلیل انرژی سایبان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1873  

source code energy plus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 565  

تنظیمات zone control:thermostat

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1460  

مصرف انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1367  

خطا در نرم افزار اسکچ آپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 2005  

خطای Temperature out of range [-100. to 200.] (PsyPsatFnTemp)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1536  

استفاده از فایل آب و هوایی جهت دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1269  

مشکل در ران گرفتن از انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1233  

material

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 410  

مشکل در نصب openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 2098  

طراحی سیستم توزیع هوا از کف برای یک ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1217  

solar reflectivity

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 436  

خروجی انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1414  

energyplus+jeplu

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 419  

خروجی گرمایش و سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1280  

heat loss

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 455  

output

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 435  

ارور در لانچ اپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1275  

ارور کپی کردن هنگام استفاده از فیلم آموزشی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1113  

انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1359  

پارامترهای متاثر از تغییر فرم بام

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1388  

عدم وجود همه آپشن ها داخل متغیر ها در قسمت output meter و output variable .

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1140  

نرم افزار انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1520  

مواد تغییر فاز دهنده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1190  

خطای (Temperature out of range [-100. to 200.] (PsyPsatFnTemp

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1366  

ارور در نصب نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1312  

area as an variable

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 407  

استفاده از مواد ترموکرومیک در بدنه بیرونی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 983  

نرم افزار openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1215  

تهویه طبیعی ازطریق بازشو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1235  

error-EnergyPlus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 453  

نحوه محاسبه داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 851  

مشکل نصب open studio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 847