موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

روش کار انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1031  

شبیه سازی با انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 861  

ارور result file addres

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 771  

چه گزینه هایی برای طراحی دودکش خورشیدی در ساختمان 4طبفه لازم است وارد کنیم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 641  

دودکش خورشیدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 591  

ایجاد فن ساختمان برای تهویه داخل فضا در انرژی پلاس در کدام بخش است؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 633  

نحوه باز کردن پنجره اتاق در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 614  

خروجی اطلاعات از انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 710  

دودکش خورشیدی در ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 720  

بهینه سازی چند هدفه با نرم افزار je plus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 771  

مشکل در تعریف متغیرها در jeplus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 865  

مشکل در نصب پلاگین openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 911  

دیزاین بیلدر،موو کردن کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 698  

خطا در ران گرفتن انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 707  

خروجی الکتریسیته لازم برای سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 734  

تهویه طبیعی در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 816  

سیستم تهویه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 523  

pcm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 283  

تغییر در مشخصات فایل انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 514  

مواد تغییر فاز دهنده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 612  

رسم در و پنجره در اوپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 519  

ارور در خروجی انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 555  

ترسیم در اوپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 628  

چرا وقتی between glass blind در window shading control تعریف میکنم error میگیرم ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 565  

برنامه زمانی انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 526  

ERROR IN EPLUS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 362  

joule to kw/h

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 279  

تحلیل انرژی سایبان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 957  

source code energy plus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 322  

تنظیمات zone control:thermostat

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 722  

مصرف انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 703  

خطا در نرم افزار اسکچ آپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 997  

خطای Temperature out of range [-100. to 200.] (PsyPsatFnTemp)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 772  

استفاده از فایل آب و هوایی جهت دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 645  

مشکل در ران گرفتن از انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 618  

material

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 226  

مشکل در نصب openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 949  

طراحی سیستم توزیع هوا از کف برای یک ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 589  

solar reflectivity

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 238  

خروجی انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 583  

energyplus+jeplu

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 223  

خروجی گرمایش و سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 616  

heat loss

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 235  

output

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 221  

ارور در لانچ اپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 595  

ارور کپی کردن هنگام استفاده از فیلم آموزشی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 425  

انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 615  

پارامترهای متاثر از تغییر فرم بام

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 677  

عدم وجود همه آپشن ها داخل متغیر ها در قسمت output meter و output variable .

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 437  

نرم افزار انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 723  

مواد تغییر فاز دهنده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 549  

خطای (Temperature out of range [-100. to 200.] (PsyPsatFnTemp

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 593  

ارور در نصب نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 547  

area as an variable

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 170  

استفاده از مواد ترموکرومیک در بدنه بیرونی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 433  

نرم افزار openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 544  

تهویه طبیعی ازطریق بازشو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 555  

error-EnergyPlus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 230  

نحوه محاسبه داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 359  

مشکل نصب open studio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 348