00:09:31 1398/4/19

خرد اقلیم یا micro climate

خرد اقلیم یا microclimate 

برای آشنایی با مفهوم خرد اقلیم شهر تهران را در نظر بگیرید، محله های مختلف تهران شرایط آب و هوایی متفاوتی دارند. برای مثال ممکن است در مناطق شمالی تهران هوا بارانی و خنک تر باشد ولی در همان زمان در مناطق .....

نویسنده: faeghe rahnama
تاریخ انتشار: 00:09:31 1398/4/19


21:05:44 1398/4/15

کاربرد ترموگرافی در ممیزی انرژی

ترموگرافی یا تصویربرداری حرارتی دیجیتال مادون قرمز یک تست غیرمخرب است که با نام های ترموگرافی، ترموویژن، حرارت سنجی، گرمانگاری مادون قرمز و ... شناخته می شود و در آن امواج مادون قرمز منتشر شده از سطح جسم توسط دتکتور دوربین دریافت شده و پس از پردازش به صورت .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 21:05:44 1398/4/15


17:13:55 1398/4/14

الگوریتم ژنتیک، عملکرد و مزایا

الگوریتم ژنتیک روشی برای حل مسئله با هدف بهینه سازی است. این روش بر اساس فرایند تکامل زیست شناسی عمل می کند. فرایند آن به صورت مرحله به مرحله است و در هر مرحله به صورت تصادفی تعدادی از جواب ها را انتخاب می کند و از .....

نویسنده: Masume Mahdi pour
تاریخ انتشار: 17:13:55 1398/4/14


15:21:17 1398/4/13

نگاهی به معیارهای طراحی حیاط مرکزی انرژی کارآ

از مشخصه های معماری اقلیمی در مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب، وجود حیاط مرکزی است. این فضای ویژه قابلیت آن را دارد تا به عنوان یکی از راهکارهای غیرفعال تامین آسایش حرارتی در ساختمان نقش ایفا کند. یک حیاط مرکزی فضایی ایمن، .....

نویسنده: Afrooz Nabavi
تاریخ انتشار: 15:21:17 1398/4/13


10:43:18 1398/4/7

بررسی تارگت های مشخص شده برای کاهش CO2 در توافقنامه پاریس برای کشورهای مختلف از جمله ایران

اهداف مشخص شده بر اساس توافقنامه پاریس برای کشورهای مختلف از جمله آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره، ایران و کانادا مطابق شکل زیر بوده که ایران باید در سال 2030 به تارگت مشخص شده دست یابد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:43:18 1398/4/7


10:16:39 1398/4/7

آینده مصرف و تولید گاز و برق در ایران در افق 2040

گزارش پیش رو تحلیلی کلی از شرایط تولید و مصرف گاز طبیعی و برق در ایران و روند تغییرات آنھا در افق ٢٠۴٠ ارائه میدھد. روند تاریخی و پیشبینی آینده تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران بین سالھای ١٩٩٠ تا ٢٠۴٠ .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 10:16:39 1398/4/7


23:24:36 1398/4/4

زمین سرمایی و گرمایی

زمین سرمایی یکی از راهکارهای سرمایش غیر فعال در ساختمانها است، با قرار دادن ساختمان به طور کامل در عمق زمین و یا بردن بخشی از آن به زیر خاک و یا بالا آوردن سطح خاک و خاکریزی بر روی آن میتوان از مزایای تماس مستقیم بنا با زمین .....

نویسنده: faeghe rahnama
تاریخ انتشار: 23:24:36 1398/4/4


23:41:44 1398/3/30

انواع شیشه ها و کاربرد آن ها

استفاده از شیشه مناسب یکی از راهکارهای کنترل ورود اشعه خورشید به داخل ساختمان است.در ادامه با انواع شیشه ها آشنا می شوید :

1)شیشه تخت ساده :

برای تولید شیشه تخت یا فلوت، مواد خام با دقت وزن شده، مخلوط شده و سپس وارد کوره شده .....

نویسنده: faeghe rahnama
تاریخ انتشار: 23:41:44 1398/3/30


08:53:44 1398/3/26

چرا جهت گیری ساختمان در بحث مصرف انرژی مهم است؟

بین شاخص های دخیل در طراحی خورشیدی غیرفعال، جهت گیری مهم ترین شاخص است. میزان اشعه ی خورشیدی مستقیمی که توسط ساختمان دریافت می شود بستگی به زاویه ی سمت دیوار و در حقیقت، زاویه ی جهت گیری ساختمان دارد. جهت گیری نما همچنین بر دیگر پارامترهای طراحی .....

نویسنده: Afrooz Nabavi
تاریخ انتشار: 08:53:44 1398/3/26


18:40:07 1398/3/24

راهکارهای سرمایش غیر فعال در ساختمان ها (passive cooling )

سامانه های سرمایشی غیر فعال به منظور کاهش و یا حذف تجهیزات مکانیکی خنک کننده به طور عمده در مناطقی طراحی می شوند که سرمایش مسئله اصلی است.

عملکرد سرمایش غیر فعال عمدتا در دو عرصه اصلی زیر است :

1.ممانعت و یا به حداقل رساندن .....

نویسنده: faeghe rahnama
تاریخ انتشار: 18:40:07 1398/3/24


16:43:17 1398/3/20

بهینه سازی پارامتریک چیست؟

کاهش وزن، بهره وری انرژی و منابع، ترکیب تکنولوژی های گوناگون در صنعت ساخت، روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و در کنار آن، چرخه توسعه و پیشرفت نیز در حال کوتاه تر شدن است، بنابراین تولیدکنندگان نیازمند این هستند که بتوانند در مرحله طراحی، محصولات .....

نویسنده: Masume Mahdi pour
تاریخ انتشار: 16:43:17 1398/3/20


23:37:09 1398/3/16

راهکارهای بهینه سازی انرژی در ساختمان های موجود

راهکارهای بهینه سازی انرژی در ساختمان های موجود :

بدیهی است که راهکارهای بهینه سازی محدود به موارد مذکور در این مجموعه نخواهد بود و تاثیرگذاری هر یک از آنها نیز با توجه به شرایط عملکردی ساختمان متفاوت خواهد بود و لازم است با استفاده .....

نویسنده: faeghe rahnama
تاریخ انتشار: 23:37:09 1398/3/16


19:32:59 1398/3/16

گرمایش خورشیدی غیرفعال passive solar heating

در این روش گرمای خورشید کنترل می شود تا مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی کاهش یابد. طراحی جهت سرمایش و گرمایش نیز بسته به نیاز اقلیمی تعیین می شوند. پیش از مطالعه این مقاله می توانید به مقاله طراحی اقلیمی مراجعه نمایید تا اقلیم منطقه مورد نظر را تعیین .....

نویسنده: Masume Mahdi pour
تاریخ انتشار: 19:32:59 1398/3/16


14:36:57 1398/3/16

روشنایی بهینه با استفاده از نور روز

سیستم های روشنایی در منازل به طور میانگین 8 الی 15 درصد از حجم برق مصرفی را به خود اختصاص می دهد، اگرچه چیدمان سیستم های روشنایی، نوع سیستم های روشنایی طراحی شده و رفتار کاربر می تواند تغییراتی در میزان آن ایجاد نماید. در صورتی که سیستم روشنایی .....

نویسنده: Masume Mahdi pour
تاریخ انتشار: 14:36:57 1398/3/16


00:09:31 1398/4/19