18:59:55 1397/11/23

میانگین دمای تابشی Mean Radiant Temperature

منظور از تابش در بحث آسایش حرارتی، انرژی است که برای تحمل دماهای پایین تر از دمای آسایش به محیط اعمال میکنیم. میانگین دمای تابشی شامل دمایی است که سطوح داخلی، تجهیزات و مبلمان داخل فضا از خود تابش میکند و با بدن انسان تبادل حرارتی انجام می دهد که .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 18:59:55 1397/11/23


18:56:52 1397/11/23

مصرف آب برای تولید یک مگاوات ساعت برق در نیروگاه های مختلف

در این قسمت مصرف آب به ازای تولید یک مگاوات ساعت برق در نیروگاه های مختلف قرار گرفته است. پر مصرف ترین روش استفاده از نیروگاه خورشیدی و کم مصرف ترین آب مربوط به نیرگاه بادی می باشد.

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 18:56:52 1397/11/23


18:21:46 1397/11/23

پمپ حرارتی زمین گرمایی (ground source heat pump)

پمپ حرارتی در حالت کلی (صرفه نظر از خورشیدی بودن یا نبودن) وسیله‌ای است که عمل انتقال انرژی از نقطه مبدا (کم دما) به نقطه مقصد که دارای دمای بیشتر می باشد را انجام می‌دهد. عمل انتقال به کمک انرژی حرارتی زیاد نقطه با دما بالاتر یا انرژی مکانیکی انجام .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 18:21:46 1397/11/23


18:15:00 1397/11/23

تعیین زاویه و جهت بهینه برای پنل های خورشیدی ثابت

-برای عرض های جغرافیایی کمتر از 25 درجه زاویه شیب را برابر حاصلضرب عرض جغرافیایی در ضریب 0.87 در نظر بگیرید. -برای عرض های جغرافیایی مابین 25 تا 50 درجه زاویه شیب را برابر حاصلضرب عرض جغرافیایی در ضریب 0.87 در نظر گرفته و در نهایت 3.1 درجه به آن .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 18:15:00 1397/11/23


22:23:54 1397/11/20

موضوع: HDD & CDD

درجه روز گرمایشی (HDD= heating degree day) و درجه روز سرمایشی (CDD= cooling degree day)، میزان درجه دمای هوایی که باید هوای محیط خارجی را سرد و یا گرم کنیم که به شرایط اسایش حرارتی(دمای پایه) برسد هستند. این دو، پارامترهایی هستند که از روی آنها انرژی مورد نیاز برای .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:23:54 1397/11/20


22:22:39 1397/11/20

انرژی نهان و کربن نهان مصالح ساختمانی

انرژی نهان یا Embodied Energy انرژی نهانی است که در فرآیند تولید مصالح ساختمانی تولید میشود. به طوریکه کربن نهان یا Embodied Carbon، از حاصلضرب (انرژی نهان) در (میزان انتشار کربن حاصل از سوخت مصرفی در تولید مصالح) بدست می آید (KgCo2/Kg or KgCo2/m3). بنابراین، زمانی که تولیدکننده از انرژی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:22:39 1397/11/20


22:18:05 1397/11/20

نارضایتی حرارتی ناشی از دمای کف فضا

کف دست و پا حساستر از بقیه اعضا بدن نسبت به دما هستند چون رسانایی گرمایی بالاتری دارند. حس نارضایتی ناشی از دمای کف فضا یکی از حسهای آشنا در خانه های امروزه است ولی اشاره صرفا به دمای کف به عنوان دلیل و راه حل آن اشتباه است. .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:18:05 1397/11/20


22:01:29 1397/11/20

آسایش حرارتی محلی یا نقطه ای

برای بدست آوردن آسایش حرارتی هر دو پارامترهای آسایش حرارتی عمومی و نقطه ای باید در نظر گرفته شوند. اغلب پارامترهای نقطه ای هستند که در نظر گرفته نمی شوند و چون صرفا با بالا بردن و یا پایین بردن دمای فضا قابل رفع نیستند، نیاز به رفع عاملان .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 22:01:29 1397/11/20


19:42:29 1397/11/13

Zero energy building

برای رسیدن به ZEB گام اول: افزایش بهره وری انرژی - ساختن ساختمانها با بهره انرژی بالا - استفاده از سیستمها و تجهیزات کارآمد - برنامه تعمیر و نگهداری - تغییر رفتار کاربر گام دوم: استفاده از انرژیهای تجدید پذیر قابل تولید در سایت .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:42:29 1397/11/13


19:40:29 1397/11/13

شناسایی پل های حرارتی ساختمان با استفاده از ترموگرافی یا Thermographic for detection of thermal bridges

وقتی جداره یا دیواری به خوبی عایق نشده باشد، ممکن است بین محیطی که دما در آن کنترل می شود و محیط باز، مانند فضای داخلی ساختمان و فضای بیرون از ساختمان، اتصال حرارتی برقرار شود. این اتصال میتواند محل نفوذ و نشت حرارت از درون ساختمان به بیرون باشد. .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:40:29 1397/11/13


19:38:06 1397/11/13

Detailed Energy Audit

این ممیزی بسیار فراگیر می باشد اما همچنین نوعی از ممیزی هست که زمان بر می باشد. بخصوص ممیزی انرژی مفصل شامل استفاده از ابزار برای اندازه گیری مصرف انرژی برای کل ساختمان یا برای برخی از تجهیزات انرژی بر ساختمان می باشد. بعلاوه برنامه های شبیه ساز کامپیوتری بطور .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:38:06 1397/11/13


11:46:03 1397/11/11

انواع روش های ممیزی انرژی

عبارت Energy Audit در حوزه ساختمان بسته به شرکت های ارائه دهنده انرژی، مفهوم های متفاوت و گسترده ای پیدا می کند. ممیزی انرژی می تواند دارای ابعاد فعالیتی متفاوتی باشد. این اقدامات می تواند از نگاه اجمالی به وضعیت ساختمان تا شبیه سازی ساعتی ساختمان باشد. بطور .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:46:03 1397/11/11


11:41:58 1397/11/11

Metabloic Rate یا نرخ کار

یک از شاخص های فراهم کردن آسایش حرارتی فضا، توجه داشتن به موضوع متابولیک یا نوع فعالیت کاربر در فضاست. برای حفظ آسایش فردی، بدن ما با از دست دادن گرما با میزان مشخص به محیط این امر را فراهم میکند. این تولید گرما تابع بخشی از دمای فضاست .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 11:41:58 1397/11/11


20:00:33 1397/11/8

مواد تغییر فاز دهنده PCM

برای حفظ دما محیط داخلی در بازه آسایش حرارتی از چندین استراتژی استفاده می شود که چندی از آنها عبارتند از: جداره با مقاومت حرارتی بالا، که تاخیر (lag) در ورود یا خروج انرژی به فضا ایجاد کنند و یا با استفاده از جرم حرارتی که گرمای نسبتا زیادی برای .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 20:00:33 1397/11/8


18:59:55 1397/11/23