آپـــ گرینـــ گرید

معرفی گروه آپ گرین گرید

Upgreengrade

گروه آپ گرین گرید متشکل از مهندسان معمار، مکانیک و انرژی است که افزایش تخصص و اطلاعات در زمینه های طراحی اقلیمی، بهینه سازی انرژی مصرفی ساختمان، بهبود وضعیت کیفیت هوا و آسایش حرارتی محیط داخل را رسالت خود می داند، ازجمله این فعالیت ها:
- برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای شبیه ساز انرژی، سیالاتی و روشنایی برای ساختمان و تحلیل اقلیم آب و هوای، کیفیت هوا و آسایش حرارتی محیط داخل را رسالت خود می داند، ازجمله این فعالیت ها:
- طراحی ساختمان های سبز و کم مصرف با دیتیل اجرایی
- شبیه سازی و تحلیل انرژی ساختمان و تعیین شاخص عملکرد برای ساختمان از جمله برچسب انرژی
- آمادگی جهت همکاری در پیشبرد پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی