موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

فراخوان جهت تکمیل پروفایل در سایت آپ گرین گرید و دریافت جوایز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 353  

تغییر واحد دما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 15  

عدم نمایش zone ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 2  

Heating Design

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 3  

ترسیم لوله در نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 8  

ارور ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 12  

اخطار انالیز حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 43  

برنامه زمان بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 7  

result visualization-data analysis- ترسیم نمودارها و دیاگرام های پیشرفته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 13  

pv در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 11  

ران سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 27  

معنی رسپتور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 19  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 26  

دیزاین اکسپلورر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 18  

Set point

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 14  

جریان هوای خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 43  

خروجی دمای هوا برای همه زون ها به صورت ساعتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 21  

بادخور و بادخان در سقف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

single side ventilation + wing wall

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 27  

دمای زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 19  

انتقال حرارت بالکن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 390  

Solution exception:'float' object has no attribute 'header'

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 16  

نصب انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 13  

شبیه سازی با رویکرد cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 21  

مش ساختاری و نحوه مش زنی بین دو تا ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 23  

شیر سه راهه فن کویل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 200  

ارور ترسیم نمودار انرژی بالانس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

Occupancy schedule

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 40  

ارور زمان ران گرفتن انرژی پلاس در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 37  

چطور بر روی حجم مکعب مستطیل سقف گنبدی (قوس دار) ترسیم کنیم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 37  

باترفلای- هوای داخل اتاق همراه با لبه بیرونی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 77  

مصالح نما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 345  

صفحات فتوولتائیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 40  

دیدن فرمولاسیون استفاده شده در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 38  

خطا در خروجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 26  

run energy simulation error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 14  
تعداد بازدید ها: 461  

تحلیل نور روز با متغیرهای کاربری فضاها و WWR

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 25  

محاسبه HDD و CDD

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 37  

نرم افزار اجرا نمیشه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

اشکال در نصب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 25  

محاسبات در نرم افزار window

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 43  

HVAC system

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 49  

نصب انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

ds_illum.exe has stopped working ارور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 63  

zone name در LBT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 37  

تنظیمات CFD

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 9  
تعداد بازدید ها: 73  

سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 36  

ارور ران دیلات ds-illum.exe has stopped working

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 25  

ترکیب Eart tube با دودکش خورشیدی Chimney

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 64  

اموزش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 25  

Set Energyplus Zone Thresholds

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 54  

شیشه الکتروکرومیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 21  

بررسی آنالیز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 105  

معرفی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 33  

utci برای ماه ژانویه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 22  

انتخاب ورژن انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 41  

solve

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 31  

کامپوننت درخت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

تحلیل صفحات خورشیدی تک دیودی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 41  

نمایش بار گرمایشی در خروجی سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 30  

در مورد تاسیسات در ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 176