موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ

مدلسازی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 8  

ارور در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 11  

اعتبارسنجی هانی بی در شبیه سازی تقاضای انرژی سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 16  

تغییر اندازه ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

نصب Diva

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 6  

استخراج دمای زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 6  

کار کردن گلخانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 13  

تحلیل مصرف انرژی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 11  

ارور در پلاگین هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 9  

نرم افزار ترنسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 27  

ارور نمودار سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 12  

پرسش در مورد envi-guide

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 29  

شاخص فنگر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 20  

در نظر گرفتن رطوبت ناشی از تعریق پوشش گیاهی در آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

برای ساخت متریال با توجه به رنگ متریال باید از چه کامپونتی استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 18  

لایسنس دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 14  

عدم انتقال انرژی بین دو زون

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 10  

چرا پهنه بندی اقلیمی عشری را نمیدهد ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 10  

برنامه روشن و خاموش سامانه مکانیکی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 8  

نحوه محاسبه داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 7  

Failed to find the userobject for

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 13  

LB capture view

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 28  

نتیجه سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 21  

واحد داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

Svf

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 20  

ارور در simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 27  

شبیه سازی pcm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 32  

رسپتور انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 36  

دریافت تابش internal gains

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 33  

ارور شبیه سازی در گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 40  

تفاوت آیکونها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 25  

ارور در نمایش نتایج باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 32  

ارور بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 47  

یکسان بودن نتیجه ی انالیز روشنایی برای زون ها مختلف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 33  

عدم نمایش شاخص اشری از طریق فایل epw لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 43  

عدم نمایش بعضی از خروجی های یک مدل بعد از راه اندازی مجدد نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 19  

پلان خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 44  

وارد کردن پروژه رویت در پلاگین های هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 32  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 48  

اررور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 46  

building type

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 23  

نحوه راه اندازی بخش Lighting در Revit 2021

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 36  

عایق در کتابخانه هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 44  

مدل سازی سقف کاذب در ساختمان چند طبقه.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 57  

به هم ریختن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 39  

تاقچه نوری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 44  

ارور سیمولیشن هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 57  

ارور در محاسبات خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 47  

فرم مناسب جهت ران انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 50  

نصب نرم افزار window 7.7.10

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 54  

کاهش زمان بهینه یابی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 45  

آخرین ورژن هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 65  

در نظر گرفتن درختان در آنالیز نور سالانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 27  

یک عدد شدن نتایج آنالیز نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 50  

additional Radiance File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 29  

محاسبه diffuse Transmission

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 47  

ارور آنالیزUDI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 55  

وارد کردن مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 61  

نصب هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 50  

مشکل ضبط کلیبری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 54