موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

ارور روشنایی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 246  

رطوبت نسبی زون

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 21  

تحلیل تاثیر زیر زمینی کردن یک ساختمان بر دمای داخلی آن در طی سال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 17  

عدم نمایش نتیجه شبیه سازی Heat Gains برای دیوارها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 19  

مغایرت اعداد UDI با SDA

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 7  

انتخاب نزدیکترین نوع بویلر به مشعل گاز سوز ایران رادیاتور در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 14  

تحلیل مدل اولیه کانسپتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 10  

نتیجه ی سرعت باد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 12  

خطا در شروع شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 20  

عدم نمایش محدوده آسایش در نمودار سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 14  

خطا در شروع شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 13  

نحوه پاک کردن درب یا پنجره اشتباهی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 127  

ارور نصب لیدی باگ تولز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 20  

پی دی اف نصب لیدی باگ تولز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 11  

سقف شیبدار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 14  

Mechanical ventilation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 13  

تحلیل cfd خارجی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

تحلیل تغییر دمایی ذر خاک در گرسهاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 15  

تعریف سقف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 21  

تابش دریافتی از پنجره ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 27  

شبیه سازی سیستم آب گرم مصرفی با پکیج در نرم افزار دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 29  

ترسیم زون حرارتی در پلاگین هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 39  

دیوار با ضخامت در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 48  

مشکل run energy و عدم نمایش Read EP Result

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 42  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 19  

خطا در اجرای هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

zone multiplier دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 30  

ارور در تب heating دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 44  

ارور در نتایج سیستم های فوتوولتاییک دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 36  

EMS (Shade control)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 38  

شاخص های DLA و UDLI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 37  

ظرفیت و تعیین سیستم گرمایش و سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 59  

مشخصات مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 40  

پارتیشن داخل ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 34  

بسته شدن نرم افزار اسکچاپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 27  

مشخصات برنامه فیزیکی بعد از ترکیب با زون ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 34  

انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 29  

جهت نما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 39  

dataset

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 31  

داده های ساعتی در EPW

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 46  

بدست آوردن میزان مصرف گاز در خروجی، با شبیه سازی چیلر جذبی شعله مستقیم در detailed HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 127  

مشکل در راه اندازی Solar assisted ground source heat pump در نرم افزار TRNSYS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 578  

تفاوت غیر منطقی بین داده های خروجی و ورودی دمای هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 47  

cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 88  

عدم اپدیت فایل open studio به فایل اسکچاپ بعد از تخصیص متریال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 51  

عدم نمایش مدل در محیط اسکچاپ پس از reload کردن فایل از open studio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 49  

راه آدم رو و پله اضطراری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 44  

فایل های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 50  

فایل های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 56  

محاسبه هوای تازه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 72  

بازه ی زمانی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 78  

Set کردن شماره ی building ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 51  

تحلیل نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 41  

ترسیم هندسه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 86  

HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 39  

نکات سیستم CHP و CCHP در HVAC Detail نرم افزار دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 59  

مشخصات کولر آبی در Detailed HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 88  

Air loop - detail hvav

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 43  

خطا در نرم افزار انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 46  

تحلیل نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 80