U P G R E E N G R A D E
موضوع
دسته بندی
کاربران پاسخگو
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ

پرسش در مورد envi-guide

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

شاخص فنگر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 11  

در نظر گرفتن رطوبت ناشی از تعریق پوشش گیاهی در آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 6  

برای ساخت متریال با توجه به رنگ متریال باید از چه کامپونتی استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 10  

لایسنس دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 2  

عدم انتقال انرژی بین دو زون

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 4  

چرا پهنه بندی اقلیمی عشری را نمیدهد ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 4  

برنامه روشن و خاموش سامانه مکانیکی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 2  

نحوه محاسبه داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 0  

Failed to find the userobject for

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 7  

LB capture view

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

نتیجه سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 12  

واحد داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 13  

Svf

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 14  

ارور در simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 19  

شبیه سازی pcm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 23  

رسپتور انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 24  

دریافت تابش internal gains

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

ارور شبیه سازی در گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 29  

تفاوت آیکونها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 17  

ارور در نمایش نتایج باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 22  

ارور بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 31  

یکسان بودن نتیجه ی انالیز روشنایی برای زون ها مختلف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 28  

عدم نمایش شاخص اشری از طریق فایل epw لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 23  

عدم نمایش بعضی از خروجی های یک مدل بعد از راه اندازی مجدد نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 15  

پلان خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 29  

وارد کردن پروژه رویت در پلاگین های هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 22  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 39  

اررور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 36  

building type

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 20  

نحوه راه اندازی بخش Lighting در Revit 2021

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 29  

عایق در کتابخانه هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 33  

مدل سازی سقف کاذب در ساختمان چند طبقه.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 48  

به هم ریختن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 33  

تاقچه نوری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 38  

ارور سیمولیشن هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 48  

ارور در محاسبات خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 37  

فرم مناسب جهت ران انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 40  

نصب نرم افزار window 7.7.10

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 42  

کاهش زمان بهینه یابی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 36  

آخرین ورژن هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 55  

در نظر گرفتن درختان در آنالیز نور سالانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 18  

یک عدد شدن نتایج آنالیز نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 44  

additional Radiance File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 27  

محاسبه diffuse Transmission

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 39  

ارور آنالیزUDI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 45  

وارد کردن مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 52  

نصب هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 41  

مشکل ضبط کلیبری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 46  

مشکل در انالیز انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 43  

متریال BSDF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 42  

مشکل پلاگین pachyderm در راینو7

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 53  

ارور در آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 51  

اندازه گیری سالانه یکنواختی نور روز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 44  

مشکل نمودار آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 49  

vent

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 32  

حجم آتریوم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 50  

مواد تغییر فاز دهنده را میتوان در هانی بی تعریف کرد؟چگونه؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 23  

ارور هانی بی برای نشناختن فایلهای نصبی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

علت این ارور چیست؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 48