موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

علت پیغام خطا زیر چیست

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 4  

عدم نمایش آنالیز روشنایی روز در طبقات مختلف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 9  

ضخامت متریال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 26  

ایجاد Switchable Glazing هوشمند با استفاده از EMS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 5  

بار ساختمان بر حسب متر مربع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 16  

پیغام خطا در هنگام آنالیز cfd بر روی کامپونت بلاک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 82  

عدم نمایش خروجی سقف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 32  

آدیاباتیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 17  

ساخت متریال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 28  

شبیه سازی شیشه های فوتوولتائیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

تنظیمات شبیه سازی روشنایی - t_vis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 21  

وارد کردن فایل epw

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 16  

پیغام

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 29  

ارور در اپن استدیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 12  

پیغام

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 55  

ارور duplicate zone name

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 63  

خروجی دیزاین بیلدر در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 26  

نحوه خروجی گرفتن شاخص Annual Sunlight Exposure

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

شبیه سازی روشنایی بر اساس محدوده استاندارد LEED

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

ارور کدنویسی در پانل ها برای هوشمندسازی سایه بان ها (WindowShadingControl)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 27  

Playback password

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 20  

حداقل مشخصات سیستم برای انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 15  

ارور حالت سه بعدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 24  

ارور درانالیز اپن استدیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 41  

ورودی های کامپوننت room from solid

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 30  

محاسبه Source EUI در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 37  

محاسبه سرعت هوا و تعداد ساعات تعویض هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 30  

سیستم سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 30  

ارور انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 38  

رطوبت دردیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 39  

نرم افزار WUFI Pro - Hygrothermal Modeling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 31  

زمان بر بودن بهینه سازی های انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 44  

سایه بان متحرک در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 35  

خطای نصب پلاگین هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 43  

تبدیل گاز مصرفی در دیزاین بیلدر به کیلو وات ساعت برق

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 9414  

سه بعدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 40  

مصرف انرژی بهینه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 38  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 49  

داده‌های مورد نیاز برای Type9e

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 59  

روز درجه گرمایی _سرمایی_لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 49  

ارور هنگام استفاده از space

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 53  

تراس در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 49  

اتصال ترنسیس 18 با EES

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 73  

آنالیز سالانه خیرگی و روشنایی (Daysim-Honeybee)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 48  

فایل های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 151  

ارور موقع نصب blue cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 55  

بلوک acc

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 63  

بلوک هبلکس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 61  

ارور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 56  

ارور در متریال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 52  

ظرفیت سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 61  

رفع ارورهای مربوط به بخش تعریف پنل های فتوولتاییک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 63  

آبیاری بام سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 51  

عدم تغییر مصرف برق Cooling با کاهش U دیوار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 72  

نحوه ذخیره سازی آنالیز های نور و انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 89  

تلفیق روشنایی طبیعی و مصنوعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 66  

system load

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 89  

بام

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 69  

system load

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 62  

دما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 51