حامد مصلحی
نام و نام خانوادگی : حامد مصلحی
رشته تحصیلی : مکانیک - تبدیل انرژی
امتیاز کاربر : 1930
درباره من : Building Energy Modeling, Energy management system and CFD Consultant