دوره های حضوری برگزار شده

دوشنبه 27 بهمن ماه 99 ساعت 10:30 تا 1

آشنایی با نماهای متحرک و سازگار پذیر

1397

دوره ممیزی انرژی ساختمان و آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018 شرکت پایانه های نفتی ایران

1397

دوره آشنایی با مبانی روشنایی طبیعی و مصنوعی با همکاری کانون روشنایی شرق کشور

1397

دوره ممیزی انرژی ساختمان در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق استان خراسان رضوی

1397

دوره آشنایی با ممیزی انرژی در صنعت و ساختمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - البرز

1397

کارگاه فوق تخصصی هانی بی و لیدی باگ در محیط گرس هاپر - مشهد 1397

1397

کارگاه آموزشی مدل سازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر مشهد - 1397

1397

کارگاه آموزشی مدل سازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر مشهد - موسسه ایده پاژ- ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

1397

کارگاه آموزشی مدل سازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر مشهد - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

1397

کارگاه کاربردی مدل سازی انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران 1397

1397

شانزدهمین کارگاه مدل سازی انرژی ساختمان با نرم افزار Designbuilder - مشهد 1397