دوره ها

دوره های برگزار شده گروه آپ گرین گرید

لیست کارگاه های تخصصی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار DesignBuilder، مدلسازی CFD و کاربرد مدلسازی در روند طراحی معماری


برگزار کننده دوره های آموزشی نرم افزارهای تحلیل انرژی، تحلیل سیالاتی و انرژی های تجدیدپذیر در کشورشانزدهمین کارگاه مدل سازی انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر در کالج ایده پاژ به پایان رسید.