U P G R E E N G R A D E

دوره های حضوری برگزار شده

1397

شانزدهمین کارگاه مدل سازی انرژی ساختمان با نرم افزار Designbuilder - مشهد 1397

1397

کارگاه کاربردی مدل سازی انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران 1397

1397

کارگاه آموزشی مدل سازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر مشهد - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

1397

کارگاه آموزشی مدل سازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر مشهد - موسسه ایده پاژ- ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

1397

کارگاه آموزشی مدل سازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر مشهد - 1397

1397

کارگاه فوق تخصصی هانی بی و لیدی باگ در محیط گرس هاپر - مشهد 1397

1397

دوره آشنایی با ممیزی انرژی در صنعت و ساختمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - البرز

1397

دوره ممیزی انرژی ساختمان در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق استان خراسان رضوی

1397

دوره آشنایی با مبانی روشنایی طبیعی و مصنوعی با همکاری کانون روشنایی شرق کشور

1397

دوره ممیزی انرژی ساختمان و آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018 شرکت پایانه های نفتی ایران