گروه آپ گرین گرید آموزش را یکی از رسالت های خود می داند. در همین راستا دوره های آموزشی مختلفی در راستای افزایش سطح مهارت ها و تخصص دانشجویان و مهندسان فعال در این زمینه برگزار نموده است. فیلم آموزشی هر دوره تنها قابل اجرا روی یک سیستم خواهد بود و برای استفاده افراد دیگر از نظر اخلاقی صحیح نمی باشد. در صورت تغییر ویندوز کد فیلم عوض خواهد شد که تا سه کد فعالسازی به صورت رایگان در اختیار دانشجو قرار میگیرد و از کد چهارم به بعد هزینه مربوط به آن در صورت عوض کردن ویندوز یا اجرا بر روی کامپیوتری مجزا به مبلغ 15 هزار تومان به عهده دانشجو خواهد بود.

شبیه سازی با نرم افزار اِنوی مِت

قیمت دوره: 200,000  تومان
مدت فیلم: 10 ساعت
استاد: طاهره کولیوند
سفارش
شبیه سازی سیستم های انرژی با ترنسیس

قیمت دوره: 150,000  تومان
مدت فیلم: 18 ساعت
استاد: فرناز غلامعلی
سفارش
شبیه سازی انرژی ساختمان با دیزاین بیلدر و سی اف دی

قیمت دوره: 200,000  تومان
150,000  تومان
مدت فیلم: 13 ساعت
استاد: حامد مصلحی
سفارش
شبیه سازی روشنایی ساختمان با دیوا در راینو و گرس هاپر

قیمت دوره: 180,000  تومان
135,000  تومان
مدت فیلم: 10 ساعت
استاد: امیر تبادکانی
سفارش
مدل سازی پارامتریک با پلاگیــن گِرَس هاپِر

قیمت دوره: 250,000  تومان
187,500  تومان
مدت فیلم: 16 ساعت
استاد: هومن پرهیزکار
سفارش
شبیه سازی سیالاتی (CFD) با گرس هاپِر و باتر فلای

قیمت دوره: 180,000  تومان
135,000  تومان
مدت فیلم: 16 ساعت
استاد: احسان فولادی
سفارش
شبیه سازی انرژی ساختمان با پلاگین های لیدی باگ و هانی بی در گرس هاپر

قیمت دوره: 280,000  تومان
210,000  تومان
مدت فیلم: 18 ساعت
استاد: امیر تبادکانی
سفارش
دوره تخصصی شبیه سازی روشنایی ساختمان با هانی بی و هانی بی پلاس در قالب نماهای متحرک

قیمت دوره: 320,000  تومان
مدت فیلم: 15 ساعت
استاد: امیر تبادکانی
سفارش
تحلیل سیالاتی کیفیت هوای ساختمان با اَنسیس فلوئنت

قیمت دوره: 270,000  تومان
202,500  تومان
مدت فیلم: 30 ساعت
استاد: احسان فولادی
سفارش
استاندارد اشری 90.1 و روش های انطباق به همراه تهیه بیس لاین در هانی بی و دیزاین بیلدر

قیمت دوره: 250,000  تومان
187,500  تومان
مدت فیلم: 10 ساعت
استاد: حسین عباسی
سفارش
شبیه سازی انرژی ساختمان با نرم افزار انرژی پلاس

قیمت دوره: 240,000  تومان
180,000  تومان
مدت فیلم: 15 ساعت
استاد: احسان نادری
سفارش
دوره آموزشی مبانی شبیه سازی انرژی ساختمان

قیمت دوره: 200,000  تومان
150,000  تومان
مدت فیلم: 12 ساعت
استاد: نوشین ابولحسنی
سفارش
مطالعه پارامتری و بهینه‌سازی چند هدفه با الگوریتم NSGA-II توسط نرم‌افزار jeplus+EA

قیمت دوره: 200,000  تومان
150,000  تومان
مدت فیلم: 5.15 ساعت
استاد: احسان نادری
سفارش