مســـــــابقه ملیــــــــــ

کسب مقام اول توسط تیم آپ گرین گرید در اولین جشنواره طراحی ساختمان اداری انرژی صفر

  • تاریخ: تیرماه 1397
  • موقعیت: تهران، ایران
  • اعضای تیم : امیر تبادکانی - حامد مصلحی - سینا ارادتی - نسرین میرزازاده اصل - مهدی افسری - پویان غفوری