U P G R E E N G R A D E

آموزش های رایگان

وبینار آموزشی آشنایی با مدرسه سبز

ساختمان سبز
76 نمایش 1399/6/25

وبینار آموزشی آشنایی با محصول سبز

ساختمان سبز
76 نمایش 1399/6/24

وبینار آموزشی دفتر کار سبز

ساختمان سبز
233 نمایش 1399/4/1

وبینار آموزشی محاسبه رد پای کربن

کربن دی اکسید
247 نمایش 1399/4/1

قسمت دوم وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
130 نمایش 1399/2/11

قسمت سوم وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
135 نمایش 1399/2/11

قسمت اول وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
173 نمایش 1399/2/11

اصول طراحی صدا در ساختمان

طراحی آکوستیک
223 نمایش 1399/1/12

توضیح انقلاب تابستانی

مبانی انرژی
405 نمایش 1398/4/13