U P G R E E N G R A D E

آموزش های رایگان

وبینار آموزشی دفتر کار سبز

ساختمان سبز
100 نمایش 1399/4/1

وبینار آموزشی محاسبه رد پای کربن

کربن دی اکسید
110 نمایش 1399/4/1

قسمت دوم وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
86 نمایش 1399/2/11

قسمت سوم وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
80 نمایش 1399/2/11

قسمت اول وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
112 نمایش 1399/2/11

اصول طراحی صدا در ساختمان

طراحی آکوستیک
149 نمایش 1399/1/12

توضیح انقلاب تابستانی

مبانی انرژی
322 نمایش 1398/4/13