U P G R E E N G R A D E

آموزش های رایگان

وبینار آموزشی آشنایی با مدرسه سبز

ساختمان سبز
217 نمایش 1399/6/25

وبینار آموزشی آشنایی با محصول سبز

ساختمان سبز
200 نمایش 1399/6/24

وبینار آموزشی دفتر کار سبز

ساختمان سبز
321 نمایش 1399/4/1

وبینار آموزشی محاسبه رد پای کربن

کربن دی اکسید
344 نمایش 1399/4/1

قسمت دوم وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
178 نمایش 1399/2/11

قسمت سوم وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
179 نمایش 1399/2/11

قسمت اول وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
228 نمایش 1399/2/11

اصول طراحی صدا در ساختمان

طراحی آکوستیک
320 نمایش 1399/1/12

توضیح انقلاب تابستانی

مبانی انرژی
497 نمایش 1398/4/13