محاسبات اجزای سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی

با استفاده از ابزارهای محاسباتی این قسمت می توانید اجزای سیستم پمپ حرارتی را اعم از پمپ، مبدل، دبی و ... را بطور کامل برای ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی محاسبه نمود.


محاسبه آنلاین توان تولیدی توربین بادی

با استفاده از این ابزار می توان قدرت تولیدی توسط این توربین دلخواه را تخمین زد.


محاسبه آنلاین میزان تولید صفحات فتوولتائیک

با استفاده از این ابزار می توان برق تولیدی از صفحات فتوولتائیک را در شهر مورد نظر تخمین زد. این ابزار همچنین بسیاری از تولیدکنندگان پنل های فتوولتائیک و اینورترها را دارا می باشد.


محاسبه HDD و CDD

شما می توانید با انتخاب هر مکان جغرافیایی، روز درجه سرمایش ش و روز درجه گرمایش را برای جدیترین وضعیت آب و هوایی بصورت آنلاین محاسبه کنید و خروجی اکسل دریافت کنید. در این سایت دمای محاسباتی برای HDD و CDD را کاربر می تواند وارد کند.


محاسبه دمای عمق خاک

با استفاده از دمای میانگین سالیانه هوا، ضریب نفوذ خاک، عمق مورد نظر خاک، اختلاف حداکثر دما با دمای میانگین سالیانه و ...، می توان از این ابزار اینترنتی استفاده نمود و گرادیان دما در عمق خاک را محاسبه نمود


اطلاعات به روز آب و هوای شهرهای ایران

یکی ار دغدغه های اصلی به منظور شبیه سازی انرژی، داشتن اطلاعات به روز و مناسب آب و هوایی اقلیم مورد نظر است. با استفاده از این سایت می توان پارامترهای آب و هوایی برخی از فرودگاه های ایران را استخراج نمود و به منظور ویرایش فایل آب و هوایی EPW استفاده نمود.


محاسبه تابش دریافتی و توان تولیدی پنل فتوولتائیک

با استفاده از این محاسبه گر آنلاین، قادر خواهید بود نقشه آنلاین تابش دریافتی خورشید در هر منطقه، توان تولیدی پنل ها و زاویه بهینه در سیستم فتوولتائیک را استخراج نمود.


محاسبه آنلاین سیستم فتوولتائیک

با استفاده از این ابزار اینترنتی می توان با توجه به اقلیم انتخابی (برای ایران سه شهر تهران، اصفهان و زاهدان را دارا می باشد)، تعداد و نوع صفحات فتولتائیک، جهت و شیب پنل ها، مقدار تولید برق از صفحات فتوولتائیک را محاسبه نمود.