پیاده راهوری (walkability)

مدل سازی توپوگرافی دسترسی برای افراد دارای نقص تحرک
افراد دارای نقص تحرک با نابرابری هایی که در محیط شهری به آنها اعمال می شوند، مواجه هستند. سایت pedcatch مدل سازی دسترسی افراد منطقه جامعه را بررسی میکند.
مطالعه های اعمال شده در این سایت شامل توسعه و آزمایش یک ابزار طراحی و دیجیتالی جدید با ترکیب قابلیت پیاده راهوری (دسترسی عابر پیاده) و نقشه برداری توپوگرافی با بهره برداری از مجموعه داده های جغرافیایی اوپن سورس (منبع آزاد) و جمعیتی است.
نکته : موانع جسمی مانند پله ها یرا به حساب نمی آورند.
فیلم های آموزشی مفاهیم پیاده راهوری و آموزش ابزار های محاسبه پیاده راهوری در لینک زیر :
https://bit.ly/2Rwi0Ub
محاسبات اجزای سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی

با استفاده از ابزارهای محاسباتی این قسمت می توانید اجزای سیستم پمپ حرارتی را اعم از پمپ، مبدل، دبی و ... را بطور کامل برای ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی محاسبه نمود.
محاسبه آنلاین توان تولیدی توربین بادی

با استفاده از این ابزار می توان قدرت تولیدی توسط این توربین دلخواه را تخمین زد.


محاسبه آنلاین میزان تولید صفحات فتوولتائیک

با استفاده از این ابزار می توان برق تولیدی از صفحات فتوولتائیک را در شهر مورد نظر تخمین زد. این ابزار همچنین بسیاری از تولیدکنندگان پنل های فتوولتائیک و اینورترها را دارا می باشد.


محاسبه HDD و CDD

شما می توانید با انتخاب هر مکان جغرافیایی، روز درجه سرمایش ش و روز درجه گرمایش را برای جدیترین وضعیت آب و هوایی بصورت آنلاین محاسبه کنید و خروجی اکسل دریافت کنید. در این سایت دمای محاسباتی برای HDD و CDD را کاربر می تواند وارد کند.


محاسبه دمای عمق خاک

با استفاده از دمای میانگین سالیانه هوا، ضریب نفوذ خاک، عمق مورد نظر خاک، اختلاف حداکثر دما با دمای میانگین سالیانه و ...، می توان از این ابزار اینترنتی استفاده نمود و گرادیان دما در عمق خاک را محاسبه نمود


اطلاعات به روز آب و هوای شهرهای ایران

یکی ار دغدغه های اصلی به منظور شبیه سازی انرژی، داشتن اطلاعات به روز و مناسب آب و هوایی اقلیم مورد نظر است. با استفاده از این سایت می توان پارامترهای آب و هوایی برخی از فرودگاه های ایران را استخراج نمود و به منظور ویرایش فایل آب و هوایی EPW استفاده نمود.


محاسبه تابش دریافتی و توان تولیدی پنل فتوولتائیک

با استفاده از این محاسبه گر آنلاین، قادر خواهید بود نقشه آنلاین تابش دریافتی خورشید در هر منطقه، توان تولیدی پنل ها و زاویه بهینه در سیستم فتوولتائیک را استخراج نمود.


محاسبه آنلاین سیستم فتوولتائیک

با استفاده از این ابزار اینترنتی می توان با توجه به اقلیم انتخابی (برای ایران سه شهر تهران، اصفهان و زاهدان را دارا می باشد)، تعداد و نوع صفحات فتولتائیک، جهت و شیب پنل ها، مقدار تولید برق از صفحات فتوولتائیک را محاسبه نمود.