موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

بالانس نشدن دبی هوای ورودی و خروجی در cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 114  

اتلاف انرژی با وجود دیوار آدیاباتیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 112  

انالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 173  

پنکه سقفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 122  

ران انرژی در هانی بی و خروجی ساعتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 125  

Adaptive facade

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 112  

eror in tool click

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 126  

Air velocity

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 115  

تفاوت مدلسازی BIPV و فتوولتاییک در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 211  

انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 177  

پیدا کردن LAD درختان در آلبرو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 145  

خطای 61706

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 209  

محاسبات روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 164  

بهینه سازی نما ای ام اس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 135  

بهینه سازی پوسته ساختمان و تحلیل pcm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 122  

optimisation بهينه سازي

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 227  

اثر سایه اندازی در طراحی فتوولتاییک دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 160  

رفع ارور TypeError: '>' not supported between instances of 'str' and 'int'

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 204  

ارور انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 211  

شبیه سازی فضای نیمه باز تالار در خانه های سنتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 184  

نرم افزار climate consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 173  

ترسیم ابعاد رادیاتور را به صورت دستی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 150  

محدودیت گرید در انویمت با کرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 171  

اعمال متریال بر روی تاج درخت و بررسی تاثیر آن بر آسایش حرارتی خارجیUTCI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 145  

تفسیر نتیجه در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 238  

شبیه سازی رادیاتور در ironbug

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 154  

افزایش انرژی سرمایش با افزودن لایه عایق

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 178  

تعیین سیستم سرمایش برای آشپزخانه اپن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 164  

بهینه سازی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 207  

مدلسازی باتری سیستم فتوولتاییک در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 164  

ارور نصب دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 144  

انالیز نماهای متحرک non-conventional

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 182  

کامپوننت برای اضافه کردن رطوبت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 168  

خطا در simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 160  

Jeplus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 159  

ارور شبیه سازی green roof

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 161  

ارور در سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 178  

برنامه عملیاتی ونت ها در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 178  

تحلیل نتایج دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 300  

ارور برنامه زمانی csv در ironbug

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 152  

سوالی در مورد سیستم سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 218  

daylight analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 180  

آب گرم مصرفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 226  

انتخاب و جمع اوری داده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 166  

غیرفعال کردن اثر partition و celling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 223  

سوالی از HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 241  

GENERATE IMAGE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 133  

مش polyhedral

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 175  

تحلیل بارهای coolling design

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 239  

ارور در سیمولیشن دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 198  

Mechanical ventilation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 212  

مقایسه چند بیلدینگ در یک فایل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 170  

نصب نرم افزار window 7.7.10

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1194  

error component

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 138  

سوالای درباره سیستم تهویه مطبوع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 180  

دیوار ترومب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 155  

رسم سقف ناقص برای یک طبقه (رسم نیم طبقه)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 169  

سلام، وقت بخیر، این ارور مربوط به چه مشکلی هست؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 210  

امکان مدلسازی سنگ فرش مرطوب در انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 189  

رسم در اتوماتیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 150