سینا مشکاتی
نام و نام خانوادگی : سینا مشکاتی
رشته تحصیلی : طراحی شهری
امتیاز کاربر : 10
درباره من : کارشناسی معماری دانشگاه یزد کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه یزد