موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

وارد کردن میزان انرژی به دست امده در ترنسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 671  

سیستم سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 629  

مشکل در راه اندازی Solar assisted ground source heat pump در نرم افزار TRNSYS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 723  

شبیه سازی سیستم ORC خورشیدی همراه با ذخیره ساز حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 414  

نحوه لینک کردن EES با TRNSYS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 953  

تعیین دمای اولیه تانک در نرم افزار TRNSYS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 339  

ترنسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 496  

آنالیز اگزرژی در سیکل رانکین خورشیدی در نرم افزار های TRNSYS , EES

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 383  

داده های غیرمنطقی خروجی ترنسیس در مقایسه با نتایج مدل سازی پروژه مرجع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 468  

ارور هنگام اجرای پروژه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 149  

عدم فعالیت خوب آبگرمکن خورشیدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 88  

اتصال ترنسیس 18 با EES

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 74  

داده‌های مورد نیاز برای Type9e

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 61