موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

تابش خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 457  

توان تجهیزات دستگاه ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 533  

تغییر واحد دما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 510  

Heating Design

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 318  

ترسیم لوله در نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 505  

ارور ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 476  

اخطار انالیز حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 510  

برنامه زمان بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 305  

result visualization-data analysis- ترسیم نمودارها و دیاگرام های پیشرفته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 562  

ران سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 376  

معنی رسپتور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 572  

Set point

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 304  

جریان هوای خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 554  

خروجی دمای هوا برای همه زون ها به صورت ساعتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 292  

بادخور و بادخان در سقف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 339  

single side ventilation + wing wall

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 338  

دمای زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 465  

انتقال حرارت بالکن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1083  

Solution exception:'float' object has no attribute 'header'

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 299  

نصب انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 508  

شبیه سازی با رویکرد cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 289  

مش ساختاری و نحوه مش زنی بین دو تا ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 594  

شیر سه راهه فن کویل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 463  

ارور ترسیم نمودار انرژی بالانس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 490  

Occupancy schedule

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 293  

ارور زمان ران گرفتن انرژی پلاس در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 313  

چطور بر روی حجم مکعب مستطیل سقف گنبدی (قوس دار) ترسیم کنیم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 393  

باترفلای- هوای داخل اتاق همراه با لبه بیرونی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 404  

مصالح نما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1169  

صفحات فتوولتائیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 332  

دیدن فرمولاسیون استفاده شده در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 319  

خطا در خروجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 302  

run energy simulation error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 14  
تعداد بازدید ها: 1014  

تحلیل نور روز با متغیرهای کاربری فضاها و WWR

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 269  

محاسبه HDD و CDD

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 420  

نرم افزار اجرا نمیشه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 330  

اشکال در نصب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 313  

محاسبات در نرم افزار window

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 370  

HVAC system

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 306  

نصب انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 285  

ds_illum.exe has stopped working ارور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 310  

zone name در LBT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 310  

تنظیمات CFD

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 9  
تعداد بازدید ها: 358  

سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 284  

ارور ران دیلات ds-illum.exe has stopped working

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 285  

ترکیب Eart tube با دودکش خورشیدی Chimney

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 310  

Set Energyplus Zone Thresholds

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 298  

شیشه الکتروکرومیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 313  

بررسی آنالیز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 419  

معرفی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 304  

utci برای ماه ژانویه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 247  

انتخاب ورژن انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 296  

کامپوننت درخت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 497  

تحلیل صفحات خورشیدی تک دیودی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 434  

نمایش بار گرمایشی در خروجی سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 453  

در مورد تاسیسات در ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 729  

آنالیز نور و پنجره داخلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 554  

نمایش وکتور های جهت باد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 456  

فایل آب و هولیی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 436  

ارور در موقع گرفتن ران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 336