موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

وارد کردنِ سایبان ثابت در پروسه شبیه سازی نور روز -daylight simulation and shading

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1341  

ارور ابزار run daylight simulation در ها نی بی بعد از آپدیت کردن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 859  

محاسبه روشنایی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1196  

min ill and max ill of shading states fro dynamic shadings

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 444  

بهینه سازی خطی با لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 28  
تعداد بازدید ها: 1608  

جمع بستن نتایج هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1453  

طریقه ی معرفی دستگاه پله در پلان دوبلکس به شبیه سازی انرژی پلاس در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 999  

نتایج شبیه سازی با واحد Kwh/m2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 634  

سایبان متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1148  

run energy simulation error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 14  
تعداد بازدید ها: 921  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 1864  

ارور در هانی‌بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1650  

انرژي دريافتي جداره ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 927  

خروجی خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 1454  

محاسبه روشنایی با هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1089  

انرژي در هر جداره ( جهت جغرافيايي)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1156  

شاخصه خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 999  

انرژی خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1006  

تعیین دیوار داخلی و خاجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1228  

ورژن راينو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1307  

ارور ران شبیه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1317  

مشکل در فایل تولیدی data .cvs

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1235  

تعیین محدوده ی ill برای shading stateها در dynamic blinds

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1261  

Child surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 488  

اطلاعات کلی و راهنمایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1210  

چجوری این ارور رو برطرف کنم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1353  

سامانه های ایستا در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1238  

چطور جهت شمال زون ها در هانی بی را تغییر دهیم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 958  

کامپوننت هاني بي زون و حجم باکس ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1015  

علت خطا در سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 9  
تعداد بازدید ها: 914  

تاثیر سایبان متحرک در آنالیز سالانه روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 992  

نمایش خروجی انرژی پلاس چند زون به صورت یکپارچه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1025  

نحوه ی ذخیره کردن خروجی هانی بی بعد از ران با موتور انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1044  

ارور در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1283  

Concave Pentagon

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 507  

علت عدم نمایش و کار با افزونه هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1104  

حالت دیفالت Cooling/heating_SEPT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 650  

ارور illegal character in weather file

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 866  

دیوار داخلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 881  

روش اتصال آنالیز روشنایی طبیعی به ادامه شیبه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 977  

تشخیص ندادن دیوار زیر زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1098  

بهینه یابی گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 902  

دلایل ارور در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 972  

برای پنجره کشیدن بین دو فضای داخلی(آتریوم) از چه فرمانی استفاده کنم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 924  

Radiance parameters

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 462  

ترسیم پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1231  

عدم همگرا شدن در گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 894  

برنامه دادن به EPWindowShades

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 934  

کاربرد حالت آدیاباتیک برای دیوارهایی که خارجی نیستند

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 976  

چگونه میتوان باز یا بسته بودن پنجره را برای تهویه طبیعی کنترل نمود ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1015  

Could not find error- image based simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 390  

Heat gain-radiation-material

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 437  

specularity and reflectivity of glass material in honeybee

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 412  

تغییر نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 879  

مشکل در رسم پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1076  

ارور un trimed

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 960  

نداشتن order

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 878  

اعتبارسنجی هانی بی لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 916  

تشخیص دیوارهای داخلی و خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 961  

ساخت پنجره در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1326