موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

وارد کردنِ سایبان ثابت در پروسه شبیه سازی نور روز -daylight simulation and shading

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 269  

ارور ابزار run daylight simulation در ها نی بی بعد از آپدیت کردن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 145  

محاسبه روشنایی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 197  

min ill and max ill of shading states fro dynamic shadings

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 90  

بهینه سازی خطی با لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 28  
تعداد بازدید ها: 607  

جمع بستن نتایج هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 150  

طریقه ی معرفی دستگاه پله در پلان دوبلکس به شبیه سازی انرژی پلاس در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 157  

نتایج شبیه سازی با واحد Kwh/m2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 69  

سایبان متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 345  

run energy simulation error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 317  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 690  

ارور در هانی‌بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 565  

انرژي دريافتي جداره ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 236  

خروجی خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 421  

محاسبه روشنایی با هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 327  

انرژي در هر جداره ( جهت جغرافيايي)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 260  

شاخصه خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 280  

انرژی خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 322  

تعیین دیوار داخلی و خاجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 274  

ورژن راينو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 297  

ارور ران شبیه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 308  

مشکل در فایل تولیدی data .cvs

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 314  

تعیین محدوده ی ill برای shading stateها در dynamic blinds

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 334  

Child surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 124  

اطلاعات کلی و راهنمایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 291  

چجوری این ارور رو برطرف کنم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 393  

سامانه های ایستا در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 296  

چطور جهت شمال زون ها در هانی بی را تغییر دهیم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 199  

کامپوننت هاني بي زون و حجم باکس ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 233  

علت خطا در سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 9  
تعداد بازدید ها: 196  

تاثیر سایبان متحرک در آنالیز سالانه روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 215  

نمایش خروجی انرژی پلاس چند زون به صورت یکپارچه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 162  

نحوه ی ذخیره کردن خروجی هانی بی بعد از ران با موتور انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 263  

ارور در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 310  

Concave Pentagon

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 183  

علت عدم نمایش و کار با افزونه هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 247  

حالت دیفالت Cooling/heating_SEPT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 133  

ارور illegal character in weather file

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 163  

دیوار داخلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 229  

روش اتصال آنالیز روشنایی طبیعی به ادامه شیبه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 227  

تشخیص ندادن دیوار زیر زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 208  

بهینه یابی گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 201  

دلایل ارور در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 226  

برای پنجره کشیدن بین دو فضای داخلی(آتریوم) از چه فرمانی استفاده کنم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 203  

Radiance parameters

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 131  

ترسیم پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 299  

عدم همگرا شدن در گالاپاگوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 214  

برنامه دادن به EPWindowShades

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 243  

کاربرد حالت آدیاباتیک برای دیوارهایی که خارجی نیستند

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 257  

چگونه میتوان باز یا بسته بودن پنجره را برای تهویه طبیعی کنترل نمود ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 244  

Could not find error- image based simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 110  

Heat gain-radiation-material

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 153  

specularity and reflectivity of glass material in honeybee

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 146  

تغییر نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 213  

مشکل در رسم پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 230  

ارور un trimed

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 237  

نداشتن order

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 206  

اعتبارسنجی هانی بی لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 215  

تشخیص دیوارهای داخلی و خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 203  

ساخت پنجره در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 346