موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

error آنالیز annual daylight

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 155  

Heating Design

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 186  

اخطار سیستم hvac fancoil unit

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 195  

عدم نمایش ویژگی های ظاهری متریال در رندر radiance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 220  

ارور در ران گرفتن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 192  

HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 211  

شبیه سازی نور طبیعی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 160  

نصب سایه بان در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 163  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1515  

Opening designbuilder

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 226  

output مصرف کل گاز طبیعی و مصرف برق و همچنین مصرف گرمایش سرمایش و برق

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 181  

HVAC design builder

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 159  

سوالی درباره HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 181  

تنظیمات زون unconditioned

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 161  

برنامه زمان بندی تجهیزات

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 181  

طراحی لوپ آب گرم مصرفی (DHW) در بخش Detailed HVAC دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 289  

مشکل در خروجی گرفتن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 147  

متریال دهی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 147  

directNormal/diffuseHorixental Illuminance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 157  

publishable results

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 183  

سلام بعد از ترسیم ابگرمکن خورشیدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 172  

چطور میتوان رویت را با کمترین خطا وارد دیزاین بیلدر کرد ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 198  

عدم تغییر محسوس انرژی روشنایی با استفاده از کامپوننت کنترول روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 152  

Share Topology در انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 204  

محاسبه میزان آب گرم مصرفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 258  

لگسی یا تولز؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 289  

خطا در بخش ارزیابی نهایی در نرم افزار دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 196  

مدل سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 172  

مواد تغییر فاز دهنده در پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 200  

تاریخچه انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 212  

معنای Analytical در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 204  

در نصب لیدی باگ به مشکل خوردم و ارور قرمز رنگ میده.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 334  

مشکل انوی مت ورژن لایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 312  

شبیه سازی دی اکسید تیتانیوم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 197  

لایه بندی دیوار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 338  

کنترل باز شدن پنجره ها (EMS)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 184  

ارور در ساخت گنبد آسمان لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 174  

تغییر متریال سایبان در EMS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 189  

ارور در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 187  

مشخص کردن متریال شیشه های رنگی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 189  

تغییر جهت شمال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 195  

تهویه طبیعی بر مبنای دمای هوای بیرون

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 220  

علت افزایش heating

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 172  

َASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 183  

تحلیل چند ساختمان غیر متصل در یک همسایگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 221  

ترسیم آتریوم گرد وسط ساختمون با سقف شیشه ای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 216  

بررسی نور طبیعی در اسکچاپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 229  

کرک انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 207  

مدل سازی دیوار سبز با استفاده از پایتون در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 280  

انرژی پلاس،HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 367  

میزان لوکس مناسب سطح کار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 193  

زون بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 236  

CO2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 281  

Meteonorm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 189  

ارور شبیه سازی envi_met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 220  

نصب انسیس فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 225  

خطا در ران گرفتن از انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 275  

ارور open studio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 181  

ارور هنگام ران گرفتن هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 179  

تفاوت ورژن جی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 234