موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

region

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 64  

تعریف مشخصه گرمای ویژه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 61  

آشپزخانه اپن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 967  

پارتیشن داخل ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 115  

متریال پارتیشن (شیشه)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 744  

شبیه سازی چیلر جذبی_خورشیدی غیر مستقیم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 69  

تغییر نکردن تنظیمات مربوط به ACTIVITY , CONSTRUCTION و... در حین وارد کردن یک فایل دیزاین بیلدر به فایل دیگر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 79  

نرخ کاهش عملکرد پنل فتوولتاییک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 70  

دیزاین اکسپلورر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 293  

انتخاب میان انویمت و دراگون فلای برای سنجش تاثیر پارامترهای مورفولوژی شهری بر مصرف انرژی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 87  

کمترین بار سرمایشی در گمترین ساعات روز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 95  

Cooling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 69  

نحوه محاسبه میزان pcm موردنیاز و تعیین ابعاد پانل برای دیواره ساختمان؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 99  

مدلسازی سه بعدی انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 96  

ارور سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 65  

تحلیل نمودار میزان مصرف برق و گاز ماهانه (استفاده از PCM)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 110  

ارور زمان ران گرفتن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 78  

شناسایی زون حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 60  

discomfort hrs

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 58  

عایق حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 70  

مشکل error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 74  

آلودگی هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 67  

مشکل نصب لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 66  

علت error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 66  

heating and heating set back

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 66  

عایق رطوبتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 64  

Totol cooling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 53  

توزیع دما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 65  

نوع همسایگی دیوارهای یک اتاق، برای تحلیل بار همان اتاق از ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 65  

عدم اجرای موتور urbanopt در دراگون فلای DragonFly

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 119  

چگونه روشنایی شهری سبب جذب گردشگر می شود ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 95  

اعمال کردن پنجره رنگی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 68  

ارور هانی بی در شبیه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 71  

اعتبار سنجی نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 79  

عدم فعالیت خوب آبگرمکن خورشیدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 88  

نحوه لینک کردن EES با TRNSYS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 953  

نوع آسمان در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 70  

بار سرمایش روزانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 76  

حل کردن مجاورت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 100  

منفی شدن مقادیر Total Cooling در شبیه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 72  

نحوه پاک کردن درب یا پنجره اشتباهی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 198  

نحوه استخراج خروجی های کامپوننت room energy result به تفکیک هر زون

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 57  

pcm modeling in ladybug tools

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 107  

اعمال تغییرات

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 72  

عدم نمایش بار گرمایش ساختمان در قسمت نتایج system load

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 70  

خطا در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 73  

ابهام در مورد توانایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 105  

انتخاب نزدیکترین نوع بویلر به مشعل گاز سوز ایران رادیاتور در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 83  

خروجی گرفتن از هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 69  

تحلیل نتایج Solar Gains Exterior Windows و Glazing

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 78  

عدم نمایش محدوده آسایش در نمودار سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 91  

ارور روشنایی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 388  

رطوبت نسبی زون

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 89  

تحلیل تاثیر زیر زمینی کردن یک ساختمان بر دمای داخلی آن در طی سال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 80  

عدم نمایش نتیجه شبیه سازی Heat Gains برای دیوارها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 79  

مغایرت اعداد UDI با SDA

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 72  

تحلیل مدل اولیه کانسپتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 73  

نتیجه ی سرعت باد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 76  

خطا در شروع شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 84  

خطا در شروع شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 81