موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

تبدیل گاز مصرفی در دیزاین بیلدر به کیلو وات ساعت برق

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 9474  

وجود مشکل در وارد کردن فایل dxf

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 5100  

نصب نشدن برنامه روی ویندوز۷

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 2490  

بروز مشکل در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 2435  

آنالیز نور با استفاده از نرم افزار Radiance یا Daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 2219  

ACHاداری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 11  
تعداد بازدید ها: 2200  

تفاوت بار حرارتی و برودتی با انرژی سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 2151  

خط مبنا انرژی ساختمان energy base line

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 2094  

جرم سطحی موثر و اینرسی حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 2022  

نرم افزار آکوستیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1972  

کولیبری و گالاپاگوس و اختاپوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1968  

ورژن انوی مت و شروع کار با نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1920  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 1864  

دمای عمق زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1840  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1840  

خروجی گرفتن از راینو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1828  

درصد بازشو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1797  

ترسیم نورگیر سقفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1794  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1790  

بسته شدن ناگهانی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1788  

خطا در نرم افزار اسکچ آپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1777  

تحلیل نور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1767  

همگرا کردن نتیجه در فلوینت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1746  

نحوه تعریف کرسی چینی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 1722  

ظرفیت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1698  

درخواست معرفی نرم افزار معتبر تولید داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1694  

نرم افزار Climate Consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1684  

تفاوت بین دمای خشک بیرون با دمای هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1672  

تحلیل نمودارهای کلایمت کانسالتنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1666  

خطای fatal error در energy plus simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1663  

استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1661  

مشکل در نصب openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1653  

تحلیل انرژی سایبان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1651  

ارور در هانی‌بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1650  

پارامترهای اشتباه دیزاین اکسپلورر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1633  

روش کار انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1630  

نحوه تعیین ضخامت در زمان ترسیم هندسه به چه صورت می باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1622  

بررسی بار حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1614  

بهینه سازی خطی با لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 28  
تعداد بازدید ها: 1608  

خروجی نهایی در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1600  

ترسیم نمودار منحنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1599  

ارور در شبیه سازی انرژی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 1596  

چگونگی ایمپورت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1586  

شاخص aseو sda

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1580  

نصب دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1578  

علت و رفع ارور در لایسنس دیزاین بیلدر؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1571  

مقاومت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1567  

بهینه سازی در گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1558  

محتوای فایل epw دقیقا چیه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1557  

ارور در هنگام simulation گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1556  

آنالیز سایه اندازی در لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1555  

سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1551  

سقف شیب دار یک طرفه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1544  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1515  

کاربرد نرم افزار انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1513  

خروجی باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1508  

مشکل لوکس در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1504  

udi بازه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1503  

ASE شاخص نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1486  

تنظیمات برنامه زمانبندی بازشوهای خارجی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1484