U P G R E E N G R A D E
موضوع
دسته بندی
کاربران پاسخگو
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ

تبدیل گاز مصرفی در دیزاین بیلدر به کیلو وات ساعت برق

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1169  

وجود مشکل در وارد کردن فایل dxf

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 924  

نصب نشدن برنامه روی ویندوز۷

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 589  

درخواست معرفی نرم افزار معتبر تولید داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 483  

نرم افزار آکوستیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 480  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 475  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 470  

بهینه سازی خطی با لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 28  
تعداد بازدید ها: 461  

ظرفیت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 456  

محتوای فایل epw دقیقا چیه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 449  

آنالیز نور با استفاده از نرم افزار Radiance یا Daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 436  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 427  

ارور در هانی‌بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 426  

ورژن انوی مت و شروع کار با نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 411  

روش کار انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 393  

تعریف مشخصات متریال شفاف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 386  

ACHاداری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 11  
تعداد بازدید ها: 381  

بروز مشکل در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 379  

نصب دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 378  

validation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 360  

همگرا کردن نتیجه در فلوینت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 360  

تهویه طبیعی ساختمان در سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 355  

جرم سطحی موثر و اینرسی حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 355  

درصد بازشو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 352  

نحوه تعیین ضخامت در زمان ترسیم هندسه به چه صورت می باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 350  

کولیبری و گالاپاگوس و اختاپوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 346  

نمایش عکس های خروجی colibri در design explorer

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 342  

دوره انلاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 340  

نحوه تعریف کرسی چینی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 330  

HONEYBEE-Glare analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 327  

ارور در هنگام simulation گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 317  

ارور در شبیه سازی انرژی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 305  

بهینه سازی خطی در هانی یی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 305  

چگونگی ایمپورت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 304  

خروجی خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 302  

تفاوت بار حرارتی و برودتی با انرژی سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 296  

مدیریت دسته بندی خروجی های عددی کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 294  

اعداد روی گراف های design explorer -خروجیِ colibri-

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 289  

انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 289  

سقف کاذب متخلخل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 289  

تحلیل نور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 289  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 285  

تنظیمات برنامه زمانبندی بازشوهای خارجی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 279  

نشان ندادن متن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 278  

خطای fatal error در energy plus simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 277  

بسته شدن ناگهانی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 270  

لایسنس نامعتبر دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 268  

بررسی بار حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 264  

استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 263  

فايل stat در ليدي باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 263  

مشکل در نصب پلاگین openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 258  

ladybugDaysim.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 256  

درخواست ورژن کامل نرم افزار envi-met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 255  

چجوری این ارور رو برطرف کنم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 255  

شبیه سازی با انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 254  

خط مبنا انرژی ساختمان energy base line

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 254  

آنالیز سایه اندازی در لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 253  

انواع روش هاس سنجش تابش خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 252  

نصب نرم افزار انويمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 252  

ران سالانه CDA , UDI,....

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 252