موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

نفوذ آلاینده PM2.5

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 264  

نحوه کار pmv component

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 267  

نحوه خروجی از محدوده بزرگ شهری (خیابان به طول یک کیلومتر) در نرم افزار انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 464  

دمای سطح داخلی دیوار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 461  

شبیه سازی حیاط مرکزی‌ و بادگیر در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 415  

داده های غیرمنطقی خروجی ترنسیس در مقایسه با نتایج مدل سازی پروژه مرجع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 468  

بهینه سازی با پایتون

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 340  

اموزش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 434  

pv در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 452  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 355  

مدلسازی سلول های نیمه شفاف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 205  

تغییر geometry convention template فایل های ترسیم شده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 389  

سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 530  

تغییر نام بلوک ها و زون ها و برچسب انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 787  

مشکل در نصب نرم افزار دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 703  

عدم نمایش residual values

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 384  

تابش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 358  

فایل epw که در سایت انرژی پلاس نیست

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 427  

ایجاد پنجره برای فرم های منحنی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 360  

میزاین حرارت و بار ورودی به ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 402  

تابش خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 370  

توان تجهیزات دستگاه ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 449  

تغییر واحد دما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 401  

Heating Design

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 276  

ترسیم لوله در نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 413  

ارور ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 394  

اخطار انالیز حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 424  

برنامه زمان بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 272  

result visualization-data analysis- ترسیم نمودارها و دیاگرام های پیشرفته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 441  

ران سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 312  

معنی رسپتور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 468  

Set point

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 263  

جریان هوای خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 449  

خروجی دمای هوا برای همه زون ها به صورت ساعتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 252  

بادخور و بادخان در سقف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 275  

single side ventilation + wing wall

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 284  

دمای زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 371  

انتقال حرارت بالکن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 953  

Solution exception:'float' object has no attribute 'header'

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 254  

نصب انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 403  

شبیه سازی با رویکرد cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 252  

مش ساختاری و نحوه مش زنی بین دو تا ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 475  

شیر سه راهه فن کویل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 421  

ارور ترسیم نمودار انرژی بالانس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 399  

Occupancy schedule

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 258  

ارور زمان ران گرفتن انرژی پلاس در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 277  

چطور بر روی حجم مکعب مستطیل سقف گنبدی (قوس دار) ترسیم کنیم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 337  

باترفلای- هوای داخل اتاق همراه با لبه بیرونی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 348  

مصالح نما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 974  

صفحات فتوولتائیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 291  

دیدن فرمولاسیون استفاده شده در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 271  

خطا در خروجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 259  

run energy simulation error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 14  
تعداد بازدید ها: 921  

تحلیل نور روز با متغیرهای کاربری فضاها و WWR

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 227  

محاسبه HDD و CDD

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 361  

نرم افزار اجرا نمیشه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 271  

اشکال در نصب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 275  

محاسبات در نرم افزار window

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 313  

HVAC system

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 270  

نصب انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 243