موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

روش کار انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1629  

شبیه سازی با انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1381  

ارور result file addres

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1303  

چه گزینه هایی برای طراحی دودکش خورشیدی در ساختمان 4طبفه لازم است وارد کنیم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1076  

دودکش خورشیدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1003  

ایجاد فن ساختمان برای تهویه داخل فضا در انرژی پلاس در کدام بخش است؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1053  

نحوه باز کردن پنجره اتاق در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1032  

خروجی اطلاعات از انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1237  

دودکش خورشیدی در ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1206  

بهینه سازی چند هدفه با نرم افزار je plus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1350  

مشکل در تعریف متغیرها در jeplus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1365  

مشکل در نصب پلاگین openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1470  

دیزاین بیلدر،موو کردن کامپوننت ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1198  

خطا در ران گرفتن انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 1213  

خروجی الکتریسیته لازم برای سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1235  

تهویه طبیعی در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1313  

سیستم تهویه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 871  

pcm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 468  

تغییر در مشخصات فایل انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 954  

مواد تغییر فاز دهنده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1073  

رسم در و پنجره در اوپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 892  

ارور در خروجی انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 976  

ترسیم در اوپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1051  

چرا وقتی between glass blind در window shading control تعریف میکنم error میگیرم ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 960  

برنامه زمانی انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 935  

ERROR IN EPLUS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 559  

joule to kw/h

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 468  

تحلیل انرژی سایبان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1647  

source code energy plus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 510  

تنظیمات zone control:thermostat

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1281  

مصرف انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1203  

خطا در نرم افزار اسکچ آپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1771  

خطای Temperature out of range [-100. to 200.] (PsyPsatFnTemp)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1356  

استفاده از فایل آب و هوایی جهت دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1122  

مشکل در ران گرفتن از انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1081  

material

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 373  

مشکل در نصب openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1650  

طراحی سیستم توزیع هوا از کف برای یک ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1069  

solar reflectivity

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 395  

خروجی انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1211  

energyplus+jeplu

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 380  

خروجی گرمایش و سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1133  

heat loss

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 405  

output

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 391  

ارور در لانچ اپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1113  

ارور کپی کردن هنگام استفاده از فیلم آموزشی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 886  

انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1186  

پارامترهای متاثر از تغییر فرم بام

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1227  

عدم وجود همه آپشن ها داخل متغیر ها در قسمت output meter و output variable .

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 981  

نرم افزار انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1328  

مواد تغییر فاز دهنده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1060  

خطای (Temperature out of range [-100. to 200.] (PsyPsatFnTemp

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1201  

ارور در نصب نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1123  

area as an variable

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 355  

استفاده از مواد ترموکرومیک در بدنه بیرونی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 854  

نرم افزار openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1062  

تهویه طبیعی ازطریق بازشو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1083  

error-EnergyPlus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 410  

نحوه محاسبه داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 747  

مشکل نصب open studio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 737