U P G R E E N G R A D E

بلاگ

راهکارهای حل مشکل پل حرارتی در اتصالات سازه‌ای بتنی

راهکارهای حل مشکل پل حرارتی در اتصالات سازه‌ای بتنی

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 09 شهریور 1399

پل حرارتی

پل حرارتی که از آن به عنوان پل سرد نیز یاد می‌شود، به ناحیه ای گفته می‌شود که ضریب هدایت حرارتی بالاتری نسبت به اجزای اطراف خود دارد و در مسیر انتقال حرارت کمترین مقاومت در آن محل واقع شده است. این نواحی منجر به کاهش مقاومت .....

چک لیست های مدیریت سبز

چک لیست های مدیریت سبز

نویسنده: حامد   |   دسته بندی: ساختمان سبز   |   تاریخ انتشار: 21 خرداد 1399

چک لیست های مدیریت سبز

هیئت دولت در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» را به تصویب رساند.

«برنامه مدیریت سبز» شامل مدیریت مصرف انرژی، .....

مصالح عایق شفاف

مصالح عایق شفاف

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: عایق کاری   |   تاریخ انتشار: 19 خرداد 1399

مقدمه

مشخصه‌ی بارز مصالح عایق شفاف (TIM) عایق حرارتی بودن آنها به دلیل استفاده از لایه‌های هوای محبوس شده و یا تحت خلا در بین جداره‌ای شفاف به منظور محدود کردن انتقال حرارت می‌باشد. با توجه به شفاف بودن ماهیت این نوع مصالح، در شناخت راهکارهای لازم برای کاهش .....

پوشش کم گسیل در شیشه ها

پوشش کم گسیل در شیشه ها

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 09 خرداد 1399

مقدمه

یکی از راه های افزایش عملکرد حرارتی شیشه ها استفاده از پوشش های کم گسیل می باشد. در این بخش قصد داریم به بررسی این پوشش ها بپردازیم. در ادامه با تیم آپگرین گرید همراه باشید.

پوشش کم گسیل

این پوشش‌ها بسته به نحوه‌ی .....

 طراحی ایستا (غیر فعال)

طراحی ایستا (غیر فعال)

نویسنده: حامد   |   دسته بندی: مبانی انرژی   |   تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1399

تعریف طراحی ایستا (غیر فعال)

طراحی ایستا رویکردی است در طراحی ساختمان که از راه کارهای معماری به منظور حداقل رساندن مصرف انرژی و بهبود آسایش حرارتی بهره مند می گردد. فرم ساختمان و عملکرد حرارتی عناصر ساختمانی مانند: معماری، سازه ای، پوسته .....

شیشه PDLC

شیشه PDLC

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1399

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

سیستم‌های نور گذر با ذرات معلق (SPD)

سیستم‌های نور گذر با ذرات معلق (SPD)

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1399

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

شیشه‌های الکتروکرومیک

شیشه‌های الکتروکرومیک

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1399

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

شیشه های ترموکرومیک

شیشه های ترموکرومیک

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1399

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

شیشه‌های فتوکرومیک

شیشه‌های فتوکرومیک

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1399

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

کنترل استاتیک و دینامیک در شیشه ها

کنترل استاتیک و دینامیک در شیشه ها

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1399

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد. در مورد کنترل میزان تابش عبوری از شیشه‌ها می‌توان .....

معرفی نرم افزار Autodesk CFD و معرفی شرایط مرزی

معرفی نرم افزار Autodesk CFD و معرفی شرایط مرزی

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: نرم افزارهای شبیه سازی انرژی   |   تاریخ انتشار: 06 اردیبهشت 1399

دینامیک محاسباتی سیالات

دینامیک محاسباتی سیالات (CFD) یک تکنیک شبیه سازی می باشد که جریان سیالات و انتقال حرارت را با استفاده از مدل های ریاضی شبیه سازی می کند. برای این منظور نرم افزارهای متعددی در بازار وجود دارند که گاها پیچیده می .....

انتقال حرارت به روش همرفت

انتقال حرارت به روش همرفت

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 25 فروردین 1399

انتقال حرارت به روش همرفت

انتقال حرارت به روش همرفت مقدمه: زمانی که با شبیه سازی و آنالیز کردن مدل‌ها و سیستم‌هایی سر و کار داریم که در معرض تغیرات محیطی قرار دارند، داشتن دانش پایه ای از انتقال حرارت و ترمودینامیک، برای تحلیل نتایج شبیه سازی ها، درک .....

انتقال حرارت به روش رسانش

انتقال حرارت به روش رسانش

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 25 فروردین 1399

مقدمه

زمانی که با شبیه سازی و آنالیز کردن مدل‌ها و سیستم‌هایی سر و کار داریم که در معرض تغیرات محیطی قرار دارند، داشتن دانش پایه ای از انتقال حرارت و ترمودینامیک، برای تحلیل نتایج شبیه سازی ها، درک عملکرد سیستم ها، تغییرات سطح انرژی آنها و همچنین راستی .....

وابستگی ضرایب جذب و گسیل سطح به طول موج

وابستگی ضرایب جذب و گسیل سطح به طول موج

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 16 فروردین 1399

مقدمه

ویژگی های سطح در بحث تابش، مانند ضریب گسیل و ضریب جذب، می توانند به زاویه ی گسیل یا جذب، دما و یا طول موج وابسته باشند. در این صورت باید این وابستگی ها جهت فهم هر چه بیشتر مساله ی تابش مورد بررسی .....

بررسی عملکرد حرارتی اسپیسرها و انواع آن

بررسی عملکرد حرارتی اسپیسرها و انواع آن

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 03 فروردین 1399

در این بخش قصد داریم تا به بررسی عملکرد حرارتی انواع اسپیسر و تاثیر آنها بر روی عملکرد حرارتی کل دستگاه پنجره بپردازیم . قبل از این کار ابتدا چند مفهوم کاربردی در این زمینه را بررسی می کنیم و سپس به بررسی نتایج چند تحقیق که در این .....

بهبود عملکرد حرارتی فریم پنجره

بهبود عملکرد حرارتی فریم پنجره

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 28 اسفند 1398

بهبود عملکرد حرارتی پروفیل پنجره

استراتژی‌های کاهش ضریب انتقال حرارت پروفیل‌های پنجره به طور گسترده‌ای در تحقیقات علمی و اکثراً به درخواست تولیدکنندگان توسط مراکز تحقیقاتی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. از آنجا که امروزه بیشتر پروفیل‌های مورد استفاده در پنجره‌ها از جنس چوب، آلومینیوم و .....

معرفی نرم افزار WIS

معرفی نرم افزار WIS

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: شبیه سازی اجزای ساختمان   |   تاریخ انتشار: 23 اسفند 1398

مقدمه

این نرم افزار در طول یک پروژه ی مشترک در اروپا تحت نام وین دت با همکاری چند کشور اروپایی تولید و صحت و دقت آن از ضريب بسیار بالايی برخوردار است و از دقیق ترين متدهاي موجود براي محاسبات انتقال حرارت .....

انتقال حرارت به صورت تابش در سطوح نیمه شفاف

انتقال حرارت به صورت تابش در سطوح نیمه شفاف

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: مبانی انرژی   |   تاریخ انتشار: 19 اسفند 1398

در این بخش قصد داریم تا با مقوله ی  انتقال حرارت به صورت تابش در سطوح واقعی و به صورت دقیق تر در سطوح نیمه شفاف آشنا شویم. فهم این بخش برای درک بهتر شبیه سازی های انتقال حرارت و سهیم کردن .....

 انتقال حرارت به صورت تابش در سطوح کدر

انتقال حرارت به صورت تابش در سطوح کدر

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: مبانی انرژی   |   تاریخ انتشار: 19 اسفند 1398

در این بخش قصد داریم تا با مقوله ی  انتقال حرارت به صورت تابش در سطوح واقعی و به صورت دقیق تر در سطوح کدر آشنا شویم. فهم این بخش برای درک بهتر شبیه سازی های انتقال حرارت و سهیم کردن تابش .....