موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

تبدیل گاز مصرفی در دیزاین بیلدر به کیلو وات ساعت برق

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 8614  

وجود مشکل در وارد کردن فایل dxf

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 4781  

نصب نشدن برنامه روی ویندوز۷

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 2349  

بروز مشکل در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 2295  

آنالیز نور با استفاده از نرم افزار Radiance یا Daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 2107  

ACHاداری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 11  
تعداد بازدید ها: 2079  

تفاوت بار حرارتی و برودتی با انرژی سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 2059  

خط مبنا انرژی ساختمان energy base line

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1934  

نرم افزار آکوستیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1873  

کولیبری و گالاپاگوس و اختاپوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1867  

جرم سطحی موثر و اینرسی حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1853  

ورژن انوی مت و شروع کار با نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1832  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 1784  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1749  

بسته شدن ناگهانی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1713  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1710  

ترسیم نورگیر سقفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1693  

خروجی گرفتن از راینو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1690  

دمای عمق زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1687  

تحلیل نور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1687  

خطا در نرم افزار اسکچ آپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1682  

درصد بازشو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1677  

همگرا کردن نتیجه در فلوینت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1670  

نحوه تعریف کرسی چینی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 1624  

درخواست معرفی نرم افزار معتبر تولید داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1620  

ظرفیت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1606  

خطای fatal error در energy plus simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1592  

نرم افزار Climate Consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1576  

ارور در هانی‌بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1571  

تفاوت بین دمای خشک بیرون با دمای هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1567  

استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1563  

روش کار انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1557  

تحلیل انرژی سایبان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1541  

نحوه تعیین ضخامت در زمان ترسیم هندسه به چه صورت می باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1534  

مشکل در نصب openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1533  

پارامترهای اشتباه دیزاین اکسپلورر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1532  

بهینه سازی خطی با لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 28  
تعداد بازدید ها: 1530  

تحلیل نمودارهای کلایمت کانسالتنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1530  

بررسی بار حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1520  

خروجی نهایی در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1515  

ارور در شبیه سازی انرژی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 1515  

ترسیم نمودار منحنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1503  

ارور در هنگام simulation گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1489  

علت و رفع ارور در لایسنس دیزاین بیلدر؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1487  

محتوای فایل epw دقیقا چیه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1482  

چگونگی ایمپورت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1480  

نصب دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1479  

بهینه سازی در گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1473  

سقف شیب دار یک طرفه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1465  

سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1464  

آنالیز سایه اندازی در لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1456  

مقاومت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1445  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1441  

کاربرد نرم افزار انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1419  

udi بازه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1414  

خروجی باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1410  

مشکل لوکس در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1408  

نمودار سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1403  

مشکل در نصب پلاگین openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1401  

ASE شاخص نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1398