موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

تبدیل گاز مصرفی در دیزاین بیلدر به کیلو وات ساعت برق

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 4158  

وجود مشکل در وارد کردن فایل dxf

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 2707  

نصب نشدن برنامه روی ویندوز۷

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 1563  

آنالیز نور با استفاده از نرم افزار Radiance یا Daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1438  

بروز مشکل در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1387  

ACHاداری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 11  
تعداد بازدید ها: 1309  

تفاوت بار حرارتی و برودتی با انرژی سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1285  

ورژن انوی مت و شروع کار با نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1264  

نرم افزار آکوستیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1257  

بسته شدن ناگهانی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1202  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 1188  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1168  

نصب پلاگین دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1162  

کولیبری و گالاپاگوس و اختاپوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1127  

جرم سطحی موثر و اینرسی حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1117  

همگرا کردن نتیجه در فلوینت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1093  

تحلیل نور در دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1071  

درخواست معرفی نرم افزار معتبر تولید داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1064  

ظرفیت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1060  

بهینه سازی خطی با لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 28  
تعداد بازدید ها: 1057  

نحوه تعریف کرسی چینی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 1054  

درصد بازشو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1051  

ارور در هانی‌بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1036  

خط مبنا انرژی ساختمان energy base line

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1033  

محتوای فایل epw دقیقا چیه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1031  

روش کار انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1031  

خطای fatal error در energy plus simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1003  

خطا در نرم افزار اسکچ آپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 997  

نحوه تعیین ضخامت در زمان ترسیم هندسه به چه صورت می باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 985  

استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 977  

ترسیم نورگیر سقفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 974  

بررسی بار حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 972  

نصب دیوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 964  

ارور در هنگام simulation گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 960  

تحلیل انرژی سایبان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 957  

پارامترهای اشتباه دیزاین اکسپلورر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 951  

تعریف مشخصات متریال شفاف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 949  

مشکل در نصب openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 949  

نرم افزار Climate Consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 941  

خروجی نهایی در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 929  

تفاوت بین دمای خشک بیرون با دمای هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 924  

کاربرد نرم افزار انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 920  

مشکل در نصب پلاگین openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 911  

چگونگی ایمپورت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 909  

دانلود نرمافزار فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 905  

نمایش عکس های خروجی colibri در design explorer

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 901  

ارور در شبیه سازی انرژی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 898  

آنالیز سایه اندازی در لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 898  

تهویه طبیعی ساختمان در سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 896  

udi بازه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 895  

بهینه سازی در گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 893  

خروجی خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 891  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 885  

ران سالانه CDA , UDI,....

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 882  

مشکل لوکس در هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 881  

سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 881  

دوره انلاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 878  

انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 870  

انواع روش هاس سنجش تابش خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 869  

نمودار سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 868