موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

validation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 775  

درخواست معرفی نرم افزار معتبر تولید داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1830  

دوره انلاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1584  

فایل های epw که در سایت Energyplus نیستند را چگونه می توان validate کرد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1144  

نحوه تهیه دستگاه تابش سنج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1347  

نرم افزار های شبیه سازی تک بنا چه تفاوتی با نرم افزارهای شبیه سازی بافت (شهری-روستایی) دارند؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1013  

درخواست همکاری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1116  

انواع روش هاس سنجش تابش خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1559  

ژورنال building simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1340  

مقایسه نرم افزارهای حوزه انرزی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1428  

محاسبه ی چگالی حضور افراد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1419  

نرم افزار آکوستیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 2179  

مقاله برای ژورنال building simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1396  

ارسال مقاله

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1404  

بررسی نتایج نرم افزار هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1377  

پایداری در ایران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1352  

udi بازه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1698  

مقایسه خروجی ها با استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1373  

کار با نرم افزار اتودسک فالوو دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1498  

مشکل در مراحل نصب هانی بی و لیدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1349  

BIM in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 533  

بدست اوردن سطح دیوار بدون ضخامت سایر اضلاع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 999  

خروجی رادیانس در Openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1352  

view factor calculation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 459  

سلام برای گرفتن CFD داخل اکوتکت باید چه کاری انجام بدم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1229  

چگونگی نصب اپن استویو در اسکچاپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1395  

all the parametric results in a single page

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 450  

نرم افزار متئونرم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1330  

Design Explorer

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 544  

نرم افزار شبیه سازی محیطی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1264  

اپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1321  

تحلیل در سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1245  

خط مبنا انرژی ساختمان energy base line

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 2477  

حل مشکل rgbe read در نرم افزار رادیانس برای خروجی تحلیل اکوتکت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 981  

نرم افزار Climate Consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1881  

مشکل unregister بودن نرم افزار meteonorm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1302  

tow stage evaporative cooling در کلایمیت کانزالت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1440  

مشاوره جهت همکاری در شبیه سازی پایان نامه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 971  

Climate consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 478  

گیزمو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1298  

gapدر نرم افزار optics

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1195  

عمومی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1201  

تاثير عوارض ( درخت ) روي ساعت آفتابي

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1179  

climateconsultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 435  

مشکل پلاگین pachyderm در راینو7

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1335  

h/w

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 313  

ارور اپن استودیو و انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 342  

معرفی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 292  

result visualization-data analysis- ترسیم نمودارها و دیاگرام های پیشرفته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 534  

ترسیم نقاب سایه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 509  

نرم افزار شبیه سازی پایروسیم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 354  

صحت اطلاعات آب و هوایی دیزاین بیلدر برای ایران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 378  

تعیین محدوده آسایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 314  

Meteonorm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 223  

میزان لوکس مناسب سطح کار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 239  

شبیه سازی دی اکسید تیتانیوم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 231  

publishable results

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 217  

داده های ساعتی در EPW

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 190  

انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 126  

مشخصات مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 159