موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

validation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 554  

درخواست معرفی نرم افزار معتبر تولید داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1064  

دوره انلاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 878  

فایل های epw که در سایت Energyplus نیستند را چگونه می توان validate کرد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 597  

نحوه تهیه دستگاه تابش سنج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 698  

نرم افزار های شبیه سازی تک بنا چه تفاوتی با نرم افزارهای شبیه سازی بافت (شهری-روستایی) دارند؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 510  

درخواست همکاری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 581  

انواع روش هاس سنجش تابش خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 869  

ژورنال building simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 701  

مقایسه نرم افزارهای حوزه انرزی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 774  

محاسبه ی چگالی حضور افراد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 764  

نرم افزار آکوستیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1257  

مقاله برای ژورنال building simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 737  

ارسال مقاله

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 745  

بررسی نتایج نرم افزار هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 731  

پایداری در ایران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 704  

udi بازه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 895  

مقایسه خروجی ها با استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 716  

کار با نرم افزار اتودسک فالوو دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 788  

مشکل در مراحل نصب هانی بی و لیدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 700  

BIM in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 308  

بدست اوردن سطح دیوار بدون ضخامت سایر اضلاع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 506  

خروجی رادیانس در Openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 682  

view factor calculation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 271  

سلام برای گرفتن CFD داخل اکوتکت باید چه کاری انجام بدم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 556  

چگونگی نصب اپن استویو در اسکچاپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 698  

all the parametric results in a single page

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 242  

نرم افزار متئونرم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 687  

Design Explorer

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 227  

نرم افزار شبیه سازی محیطی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 609  

اپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 657  

تحلیل در سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 602  

خط مبنا انرژی ساختمان energy base line

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1033  

حل مشکل rgbe read در نرم افزار رادیانس برای خروجی تحلیل اکوتکت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 454  

نرم افزار Climate Consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 941  

مشکل unregister بودن نرم افزار meteonorm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 573  

tow stage evaporative cooling در کلایمیت کانزالت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 635  

مشاوره جهت همکاری در شبیه سازی پایان نامه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 443  

Climate consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 233  

گیزمو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 588  

gapدر نرم افزار optics

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 536  

عمومی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 524  

تاثير عوارض ( درخت ) روي ساعت آفتابي

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 538  

climateconsultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 187  

مشکل پلاگین pachyderm در راینو7

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 569  

h/w

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 123  

ارور اپن استودیو و انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 115  

معرفی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 90  

result visualization-data analysis- ترسیم نمودارها و دیاگرام های پیشرفته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 103  

ترسیم نقاب سایه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 121  

نرم افزار شبیه سازی پایروسیم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 128  

صحت اطلاعات آب و هوایی دیزاین بیلدر برای ایران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 82  

تعیین محدوده آسایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 93  

Meteonorm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 32  

میزان لوکس مناسب سطح کار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 19