موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

validation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 664  

درخواست معرفی نرم افزار معتبر تولید داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1507  

دوره انلاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1231  

فایل های epw که در سایت Energyplus نیستند را چگونه می توان validate کرد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 902  

نحوه تهیه دستگاه تابش سنج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1027  

نرم افزار های شبیه سازی تک بنا چه تفاوتی با نرم افزارهای شبیه سازی بافت (شهری-روستایی) دارند؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 769  

درخواست همکاری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 845  

انواع روش هاس سنجش تابش خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1218  

ژورنال building simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1022  

مقایسه نرم افزارهای حوزه انرزی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1114  

محاسبه ی چگالی حضور افراد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1105  

نرم افزار آکوستیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1711  

مقاله برای ژورنال building simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1084  

ارسال مقاله

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1102  

بررسی نتایج نرم افزار هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1066  

پایداری در ایران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1039  

udi بازه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1291  

مقایسه خروجی ها با استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1040  

کار با نرم افزار اتودسک فالوو دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1129  

مشکل در مراحل نصب هانی بی و لیدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1033  

BIM in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 423  

بدست اوردن سطح دیوار بدون ضخامت سایر اضلاع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 763  

خروجی رادیانس در Openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1015  

view factor calculation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 364  

سلام برای گرفتن CFD داخل اکوتکت باید چه کاری انجام بدم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 900  

چگونگی نصب اپن استویو در اسکچاپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1054  

all the parametric results in a single page

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 351  

نرم افزار متئونرم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1003  

Design Explorer

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 391  

نرم افزار شبیه سازی محیطی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 950  

اپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 983  

تحلیل در سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 928  

خط مبنا انرژی ساختمان energy base line

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1686  

حل مشکل rgbe read در نرم افزار رادیانس برای خروجی تحلیل اکوتکت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 727  

نرم افزار Climate Consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1434  

مشکل unregister بودن نرم افزار meteonorm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 937  

tow stage evaporative cooling در کلایمیت کانزالت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1049  

مشاوره جهت همکاری در شبیه سازی پایان نامه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 707  

Climate consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 343  

گیزمو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 926  

gapدر نرم افزار optics

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 870  

عمومی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 843  

تاثير عوارض ( درخت ) روي ساعت آفتابي

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 850  

climateconsultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 296  

مشکل پلاگین pachyderm در راینو7

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 923  

h/w

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 215  

ارور اپن استودیو و انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 250  

معرفی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 189  

result visualization-data analysis- ترسیم نمودارها و دیاگرام های پیشرفته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 323  

ترسیم نقاب سایه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 325  

نرم افزار شبیه سازی پایروسیم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 248  

صحت اطلاعات آب و هوایی دیزاین بیلدر برای ایران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 242  

تعیین محدوده آسایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 217  

Meteonorm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 139  

میزان لوکس مناسب سطح کار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 136  

شبیه سازی دی اکسید تیتانیوم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 137  

publishable results

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 127  

داده های ساعتی در EPW

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 46  

انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 30  

مشخصات مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 40