امیر تبادکانی
نام و نام خانوادگی : امیر تبادکانی
رشته تحصیلی : معماری و انرژی
امتیاز کاربر : 1096
درباره من : Sustainability Consultant | Occupant Comfort | Adaptive Facades | PhD Researcher at Deakin University