17:25:20 1399/2/18

شیشه PDLC

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 17:25:20 1399/2/18


17:06:23 1399/2/18

سیستم‌های نور گذر با ذرات معلق (SPD)

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 17:06:23 1399/2/18


16:58:40 1399/2/18

شیشه‌های الکتروکرومیک

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 16:58:40 1399/2/18


16:52:08 1399/2/18

شیشه های ترموکرومیک

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 16:52:08 1399/2/18


16:31:29 1399/2/18

شیشه‌های فتوکرومیک

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.  به همین جهت در ادامه ی پست های قبلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 16:31:29 1399/2/18


16:15:31 1399/2/18

کنترل استاتیک و دینامیک در شیشه ها

شیشه ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های ساختمان تاثیر بسزایی در بارهای حرارتی وارده بر ساختمان دارند. به همین جهت توجه به عملکرد آنها و کنترل میزان تابش عبوری از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد. در مورد کنترل میزان تابش عبوری از شیشه‌ها می‌توان .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 16:15:31 1399/2/18


18:38:20 1399/1/25

انتقال حرارت به روش همرفت

انتقال حرارت به روش همرفت

انتقال حرارت به روش همرفت مقدمه: زمانی که با شبیه سازی و آنالیز کردن مدل‌ها و سیستم‌هایی سر و کار داریم که در معرض تغیرات محیطی قرار دارند، داشتن دانش پایه ای از انتقال حرارت و ترمودینامیک، برای تحلیل نتایج شبیه سازی ها، .....
نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 18:38:20 1399/1/25


17:31:18 1399/1/25

انتقال حرارت به روش رسانش

مقدمه

زمانی که با شبیه سازی و آنالیز کردن مدل‌ها و سیستم‌هایی سر و کار داریم که در معرض تغیرات محیطی قرار دارند، داشتن دانش پایه ای از انتقال حرارت و ترمودینامیک، برای تحلیل نتایج شبیه سازی ها، درک عملکرد سیستم ها، تغییرات سطح انرژی آنها و همچنین .....
نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 17:31:18 1399/1/25


00:49:24 1399/1/16

وابستگی ضرایب جذب و گسیل سطح به طول موج

مقدمه

ویژگی های سطح در بحث تابش، مانند ضریب گسیل و ضریب جذب، می توانند به زاویه ی گسیل یا جذب، دما و یا طول موج وابسته باشند. در این صورت باید این وابستگی ها جهت فهم هر چه بیشتر مساله ی تابش مورد بررسی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 00:49:24 1399/1/16


00:03:28 1399/1/3

بررسی عملکرد حرارتی اسپیسرها و انواع آن

در این بخش قصد داریم تا به بررسی عملکرد حرارتی انواع اسپیسر و تاثیر آنها بر روی عملکرد حرارتی کل دستگاه پنجره بپردازیم . قبل از این کار ابتدا چند مفهوم کاربردی در این زمینه را بررسی می کنیم و سپس به بررسی نتایج چند تحقیق که در این .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 00:03:28 1399/1/3


15:57:35 1398/12/28

بهبود عملکرد حرارتی فریم پنجره

بهبود عملکرد حرارتی پروفیل پنجره

استراتژی‌های کاهش ضریب انتقال حرارت پروفیل‌های پنجره به طور گسترده‌ای در تحقیقات علمی و اکثراً به درخواست تولیدکنندگان توسط مراکز تحقیقاتی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. از آنجا که امروزه بیشتر پروفیل‌های مورد استفاده در پنجره‌ها از جنس چوب، آلومینیوم و .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 15:57:35 1398/12/28


01:04:33 1398/12/23

معرفی نرم افزار WIS

مقدمه

این نرم افزار در طول یک پروژه ی مشترک در اروپا تحت نام وین دت با همکاری چند کشور اروپایی تولید و صحت و دقت آن از ضريب بسیار بالايی برخوردار است و از دقیق ترين متدهاي موجود براي محاسبات انتقال حرارت .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 01:04:33 1398/12/23


19:15:37 1398/11/2

انواع لایه هوا در محاسبات انتقال حرارت

انواع لایه هوا در محاسبات انتقال حرارت

انواع لایه هوا در محاسبات انتقال حرارت در محاسبات مربوط به مقاومت حرارتی جدارهای صلب باید چند نوع لایه هوای متععد را در نظر داشت که در مبحث 19 مقرارت ملی ساختمان ایران تنها به دو نوع از این لایه .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 19:15:37 1398/11/2


12:33:38 1398/10/11

روش محاسبه پل های حرارتی در نرم افزار THERM

روش محاسبه پل های حرارتی در نرم افزار THERM

روش محاسبه پل های حرارتی در نرم افزار THERM از آنجایی که نرم افزار THERM نرم افزار شبیه ساز دو بعدی جریان حرارت می باشد، در مورد در نظر گرفتن جزئیات پیچیده سه بعدی دارای محدودیت هایی می باشد .

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 12:33:38 1398/10/11


17:25:20 1399/2/18