معرفی نرم افزار WIS

مقدمه

این نرم افزار در طول یک پروژه ی مشترک در اروپا تحت نام وین دت با همکاری چند کشور اروپایی تولید و صحت و دقت آن از ضريب بسیار بالايی برخوردار است و از دقیق ترين متدهاي موجود براي محاسبات انتقال حرارت استفاده میکند. در ادامه برای آشنایی بیشتر با این نرم افزار با گروه آپ گرین گرید همراه باشید.


معرفی نرم افزار 

WIS یک نرم افزار چند منظوره بر اساس استانداردهای اروپايی است که براي تعیین ويژگیهاي حرارتی و خورشیدي سیستمهاي مختلف پنجره اي (شیشه ها، قاب ها، سايه بان ها و...) و اجزاي پنجره طراحی شده است. اين نرما فزار شامل یک بانک اطلاعاتی است که خصوصیات اجزاي مختلف پنجره و تمام اطلاعات لازم براي محاسبات برهمکنش هاي حرارتی و نوري اجزاي يک پنجره بر روي هم در آن درج شده است. يكی از خصوصیتهاي منحصر به فرد اين نرم افزار قابلیت تلفیق لايه هاي مختلف شیشه و سايه بان در يک پنجره با فراهم کردن امكان گردش هوا به صورت طبیعی يا اجباري بین آنهاست. اين قابلیت، نرم افزار را براي محاسبات عملكرد حرارتی و خورشیدي سیستمهاي پنجره اي پیشرفته و پیچیده و نماهاي فعال مناسب میگرداند. الگوريتمهاي مورد استفاده در اين نرمافزار بر اساس استانداردهاي بین المللی ایزو و سی ای ان است. با این حال نرم افزار برای بعضی از اجزا و شرایطی که این استانداردها پاسخگوی آنها نمی باشند، از معادلات پیشرفته ی دیگری استفاده می کند

صفحه ی اصلی نرم افزار.

اين نرم افزار مانند بعضی از نرم افزارهاي ديگر مثل انرژي پلاس قابلیت بررسی مدل را براي يک دوره ي زمانی نداشته و محاسبات در حالت پايدار انجام میشوند، بنابراين براي رسیدن به میانگین عملكرد مدل براي يک بازه ي زمانی بايد محاسبات در لحظه هاي مختلف تكرار شوند. محیط برنامه و داده های مورد نیاز برای انجام محاسبات در آن بسیار شبیه به نرم افزار WINDOW می باشد. همچنین همانند نرم افزار WINDOW می توان فریم هایی که از قبل در نرم افزار THERM شبیه سازی شده اند را مستقیما به نرم افزار وارد کرد.

فیلدهای مربوط به مشخصات سیستم پنجره.نویسنده: Navid Ahmadi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/12/23
پنجره شیشه فریم انتقال حرارت