موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

validation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 718  

درخواست معرفی نرم افزار معتبر تولید داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1694  

دوره انلاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1423  

فایل های epw که در سایت Energyplus نیستند را چگونه می توان validate کرد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1034  

نحوه تهیه دستگاه تابش سنج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1199  

نرم افزار های شبیه سازی تک بنا چه تفاوتی با نرم افزارهای شبیه سازی بافت (شهری-روستایی) دارند؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 892  

درخواست همکاری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 990  

انواع روش هاس سنجش تابش خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1398  

ژورنال building simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1198  

مقایسه نرم افزارهای حوزه انرزی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1285  

محاسبه ی چگالی حضور افراد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1270  

نرم افزار آکوستیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1972  

مقاله برای ژورنال building simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1249  

ارسال مقاله

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1263  

بررسی نتایج نرم افزار هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1234  

پایداری در ایران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1211  

udi بازه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1503  

مقایسه خروجی ها با استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1224  

کار با نرم افزار اتودسک فالوو دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1325  

مشکل در مراحل نصب هانی بی و لیدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1207  

BIM in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 490  

بدست اوردن سطح دیوار بدون ضخامت سایر اضلاع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 896  

خروجی رادیانس در Openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1193  

view factor calculation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 420  

سلام برای گرفتن CFD داخل اکوتکت باید چه کاری انجام بدم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1071  

چگونگی نصب اپن استویو در اسکچاپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1236  

all the parametric results in a single page

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 409  

نرم افزار متئونرم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1164  

Design Explorer

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 485  

نرم افزار شبیه سازی محیطی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1128  

اپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1166  

تحلیل در سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1103  

خط مبنا انرژی ساختمان energy base line

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 2094  

حل مشکل rgbe read در نرم افزار رادیانس برای خروجی تحلیل اکوتکت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 863  

نرم افزار Climate Consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1684  

مشکل unregister بودن نرم افزار meteonorm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1135  

tow stage evaporative cooling در کلایمیت کانزالت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1261  

مشاوره جهت همکاری در شبیه سازی پایان نامه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 854  

Climate consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 412  

گیزمو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1142  

gapدر نرم افزار optics

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1042  

عمومی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1038  

تاثير عوارض ( درخت ) روي ساعت آفتابي

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1016  

climateconsultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 371  

مشکل پلاگین pachyderm در راینو7

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1102  

h/w

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 270  

ارور اپن استودیو و انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 305  

معرفی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 249  

result visualization-data analysis- ترسیم نمودارها و دیاگرام های پیشرفته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 441  

ترسیم نقاب سایه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 443  

نرم افزار شبیه سازی پایروسیم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 305  

صحت اطلاعات آب و هوایی دیزاین بیلدر برای ایران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 324  

تعیین محدوده آسایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 275  

Meteonorm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 189  

میزان لوکس مناسب سطح کار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 193  

شبیه سازی دی اکسید تیتانیوم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 197  

publishable results

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 183  

داده های ساعتی در EPW

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 116  

انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 86  

مشخصات مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 109