U P G R E E N G R A D E
موضوع
دسته بندی
کاربران پاسخگو
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ

mesh-params

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 125  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 189  

در نصب باتر فلای در ویندوز 8.1 به ارور به مشکل برخوردم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 147  

خروجی نهایی در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 197  

نرم افزار باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 167  

نصب باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 172  

مش بندی در باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 172  

Foam Fatal Error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 69  

علت تک رنگ نشان دادن نتیجه انالیز چیست؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 48  

MESH,BOUNDARY

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 33  

dhour

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 31  

خروجی باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 90  

نصب نرم افزار OpenFoam

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 79  

ارور مربوط به جهت باد در eddy

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 68  

open foam virtual box

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 40  

ارور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 63  

اعتبارسنجی باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 57  

EROR load probe value

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 32  

دراگون فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 57  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 39  

ارور در نمایش نتایج باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 22