موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

mesh-params

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 575  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1270  

در نصب باتر فلای در ویندوز 8.1 به ارور به مشکل برخوردم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 986  

خروجی نهایی در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1600  

نرم افزار باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1288  

نصب باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1250  

مش بندی در باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1228  

Foam Fatal Error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 479  

علت تک رنگ نشان دادن نتیجه انالیز چیست؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1106  

MESH,BOUNDARY

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 421  

dhour

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 425  

خروجی باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1508  

نصب نرم افزار OpenFoam

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1251  

ارور مربوط به جهت باد در eddy

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1139  

open foam virtual box

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 476  

ارور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1092  

اعتبارسنجی باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1125  

EROR load probe value

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 407  

دراگون فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1155  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1408  

ارور در نمایش نتایج باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1046  

خطا در ایمپورت باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 781  

خطا در ایمپورت باتر فلای-1

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 764  

CFD=BLUE PRINT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 449  

CFDوBLUE PRINT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 779  

سوال در خصوص بهینه سازی مالتی آبجکتز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 606  

حذف Swift

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 480  

باترفلای- هوای داخل اتاق همراه با لبه بیرونی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 348  

single side ventilation + wing wall

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 284  

جریان هوای خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 449  

بادخور و بادخان در سقف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 275  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 355  

عدم نمایش residual values

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 384  

wind direction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 331  

مش polyhedral

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 178  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 118  

سیستم مورد نیاز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 113  

شبیه سازی جریان هوا در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 127  

مشکل در نمایش نموادار همگرایی و داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 119  

mean age of air

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 117  

نتیجه ی سرعت باد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 76  

ابهام در مورد توانایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 105  

ارور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 56  

ارور موقع نصب blue cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 56