دانلود کتاب و استاندارد

Modelling, Design, and Optimization of Net-Zero Energy Buildings
نام کتاب: Modelling, Design, and Optimization of Net-Zero Energy Buildings
دسته بندی: ساختمان سبز

این کتاب در رابطه با مدلسازی، طراحی و بهینه سازی ساختمان های با انرژی خالص صفر می باشد همچنین شامل شرح مفصلی از فرآیندهای طراحی و فهرستی از ابزارهای مناسب برای هر مرحله طراحی، به علاوه روش هایی برای تجزیه و تحلیل پارامتری و بهینه سازی ریاضی است.

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.