دانلود کتاب و استاندارد

Sustainable Technologies for Nearly Zero Energy Buildings Design and Evaluation Methods
نام کتاب: Sustainable Technologies for Nearly Zero Energy Buildings Design and Evaluation Methods
دسته بندی: ساختمان سبز

این کتاب از طریق 14 فصل، خواننده را با مبانی برنامه ریزی و ارزیابی آسایش حرارتی در محیط داخلی، مبانی فیزیک ساختمان، دستورالعمل های تعیین پاسخ حرارتی سازه های ساختمان، توضیحات و ارزیابی الزامات و طراحی nZEB، ارزیابی بهره وری انرژی و …  راهنمایی می کند. 

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.