دانلود مقالات

ارزیابی رابطه بین دو شاخص اندازه گیری DGI و DGP
نام مقاله: ارزیابی رابطه بین دو شاخص اندازه گیری DGI و DGP
دسته بندی: شبیه سازی

مقاله ای در خصوص ارزیابی رابطه بین دو شاخص اندازه گیری DGI و DGP و همچنین رابطه خیرگی با میزان روشنایی طبیعی دریافتی داخل فضا
|| یکی از نکاتی که به آن اشاره شده در یک فضایی که بیش از 10000 لوکس نور میگیرد نمیتوان شاخص خیرگی زیر بازه disturbing باشد ||

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.