بلاگ

استاندارد سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001:2018

استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مدیریت انرژی   |   تاریخ انتشار: 07 مرداد 1400

استاندارد ISO 50001:2018 هدف از این استاندارد توانمندسازی سازمان ها برای اجرای سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود مستمر عملکرد انرژی، شامل بازدهی، کاربری و مصرف انرژی است. این استاندارد الزامات سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را برای یک سازمان مشخص می کند. اجرای موفقیت آمیز یک سیستم مدیریت انرژی، فرهنگ بهبود .....

استانداردهای راهنمای ISO 50001

استانداردهای راهنمای ISO 50001

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: مدیریت انرژی   |   تاریخ انتشار: 09 فروردین 1401

  استاندارد ISO 50001:2018 - سیستم های مدیریت انرژی - الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده ISO 50001 به عنوان یک استاندارد بین المللی، الزاماتی را برای سازمان ها به منظور ایجاد، پیاده سازی و بهبود سیستم های مدیریت انرژی (EnMS [1] ) مشخص می کند. این استاندارد به سازمان ها کمک .....