18:22:25 1398/10/2

انواع عایق حرارتی سلولز

  • سلولز برای اهداف عایقکاری حرارتی و آکوستیکی از طریق آسیاب کردن کاغدهای بازیافتی، فیبرهای چوب و چند مخلوط شیمیایی دیگر به منظور بهبود مقاومت آن در برابر حشرات و آفات، آتش و پوسیدگی تولید می‌شود. این نوع عایق با اینکه می تواند به صورت پنلی و حصیری تولید شود، به .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 18:22:25 1398/10/2


18:18:06 1398/10/2

انواع عایق حرارتی پلی ایزو سینیورات

  • پلی ایزوسینیورات (PIR) از طریق واکنش شمیایی شبیه به فرآیند پلی یورتان تولید می‌شود؛ با این تفاوت که از پلی اول مشتق شده از پلی استر و مقادیر بیشتری از متالین دفنیل دی ایزوسینیورات استفاده می‌شود. مشخصه اصلی مواد پلی ایزوسینیوراتريال مقاومت بالای آنها در مقایسه با مواد پلی .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 18:18:06 1398/10/2


16:06:23 1398/9/12

انواع عایق حرارتی پلی یورتان

پلی یورتان (PU  یا PUR) در طی یک فرآیند گرمازا بین پلی دی ایزوسینیورات و پلی اُلِ پلی اتر تولید می‌شود. پلی یورتان ها هم می توانند به صورت پانلی و هم در مقاظع لوله‌ای تولید شوند و یا به صورت فوم در محل مورد استفاده قرار .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 16:06:23 1398/9/12


15:26:55 1398/9/12

انواع عایق حرارتی فوم فنولی

فوم فنولی یک ماده ارگانیک است که شاخصه‌ی اصلی آن مقادیر کم هدایت حراتی (بین   0.018 و   0.028) و چگالی بالاتر از سایر فوم‌های پلاستیکی (تا 160 کیلوگرم بر متر مکعب) می باشد. مقدار هدایت حرارتی فوم های فنولی ممکن است با افزایش محتوای آب آن افزایش .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 15:26:55 1398/9/12


17:09:38 1398/8/25

انواع عایق حرارتی، پلی استایرن اکسترود شده

پلی استایرن اکسترود شده (XPS) از طریق ذوب کردن دانه های پلی استایرن هدایت آن به سمت دستگاه اکسترودر و همچنین استفاده از روش دمیدن، تولید می‌شود. مشخصات حرارتی XPS شبیه به پلی استایرن منبسط شده می باشد، با این تفاوت که رطوبت کمتری را جذب می‌کند .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 17:09:38 1398/8/25


17:06:20 1398/8/25

انواع عایق حرارتی، پلی استایرن منبسط شده

پلی استایرن منبسط شده (EPS) معمولا از طریق بخار کردن پنتان و افزودن آن به دانه های پلی استایرن تولید می‌شود. نتیجه این پروسه، یک ماده سفید رنگ، صلب و فوم سلول بسته خواهد بود که دارای ضریب هدایت حرارتی بین   0.031 و    0.037، چگالی بین .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 17:06:20 1398/8/25


01:20:24 1398/8/12

انواع عایق حرارتی، پشم شیشه

پشم شیشه از ترکیب ماسه و شیشه (معمولا بازیافتی) در دمای 1300-1450 درجه سانتی گراد تولید می‌شود. تولید فیبرها با استفاده از پروسه‌ی سانتریفیوژ کردن و دمیدن رخ می‌دهد و سپس این فیبر‌ها با استفاده از رزین‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند. مشخصات حرارتی پشم شیشه شبیه به پشم سنگ .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 01:20:24 1398/8/12


01:14:25 1398/8/12

انواع عایق حرارتی، پشم سنگ

پشم سنگ از طریق ذوب کردن انواعی از سنگ‌ها مانند سنگ دولومیت، بازالت و دیاباز در دمای 1600 درجه سلسیوس تولید می‌شود. از این ترکیب مذاب فیبرهایی استخراج می‌شود که از بعدا از طریق چسب مایه‌ها که اغلب شامل رزین‌ها، موادی با پایه نشاسته و مواد روغنی می‌باشند، به .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 01:14:25 1398/8/12


22:40:29 1398/7/2

مصالح عایق شفاف

مصالح عایق شفاف (TIM) در اصل برای استفاده در کلکتور های خوشیدی به منظور افزایش میزان عایق در کلکتور ها و در عین حال عدم کاهش شدید انرژی خورشیدی عبوری (Solar energy transmittance) طراحی شدند . این مصالح قادر هستند که دو ویژگی کلیدی را همزمان با .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 22:40:29 1398/7/2


18:22:25 1398/10/2