انواع عایق حرارتی- فوم فنولی

فوم فنولی یک ماده ارگانیک است که شاخصه‌ی اصلی آن مقادیر کم هدایت حراتی (بین   0.018 و   0.028) و چگالی بالاتر از سایر فوم‌های پلاستیکی (تا 160 کیلوگرم بر متر مکعب) می باشد. مقدار هدایت حرارتی فوم های فنولی ممکن است با افزایش محتوای آب آن افزایش پیدا کند. گرمای ویژیه این مواد بین   1.3 تا   1.4 می‌باشد. یکی دیگر از شاخصه های مهم این نوع عایق با وجود متساعد کرد گاز در تماس با آتش، عکس العمل خوب آن در برابر آتش است.نویسنده: Navid Ahmadi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/9/12
فوم فنولی فوم ارگانیک تخته عایق فوم سخت فنلی UNT