15:21:17 1398/4/13

نگاهی به معیارهای طراحی حیاط مرکزی انرژی کارآ

از مشخصه های معماری اقلیمی در مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب، وجود حیاط مرکزی است. این فضای ویژه قابلیت آن را دارد تا به عنوان یکی از راهکارهای غیرفعال تامین آسایش حرارتی در ساختمان نقش ایفا کند. یک حیاط مرکزی فضایی ایمن، .....

نویسنده: Afrooz Nabavi
تاریخ انتشار: 15:21:17 1398/4/13


08:53:44 1398/3/26

چرا جهت گیری ساختمان در بحث مصرف انرژی مهم است؟

بین شاخص های دخیل در طراحی خورشیدی غیرفعال، جهت گیری مهم ترین شاخص است. میزان اشعه ی خورشیدی مستقیمی که توسط ساختمان دریافت می شود بستگی به زاویه ی سمت دیوار و در حقیقت، زاویه ی جهت گیری ساختمان دارد. جهت گیری نما همچنین بر دیگر پارامترهای طراحی .....

نویسنده: Afrooz Nabavi
تاریخ انتشار: 08:53:44 1398/3/26


19:32:59 1398/3/16

گرمایش خورشیدی غیرفعال passive solar heating

در این روش گرمای خورشید کنترل می شود تا مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی کاهش یابد. طراحی جهت سرمایش و گرمایش نیز بسته به نیاز اقلیمی تعیین می شوند. پیش از مطالعه این مقاله می توانید به مقاله طراحی اقلیمی مراجعه نمایید تا اقلیم منطقه مورد نظر را تعیین .....

نویسنده: Masume Mahdi pour
تاریخ انتشار: 19:32:59 1398/3/16


07:59:08 1398/3/12

انواع دیوار ترومب

در طی زمان، تغییراتی در ساختار دیوارهای ترومب برای بهبود کارایی آنها صورت گرفته است. بر اساس اکثر عملکرد هایی که برای دیوار ترومب در نظر گرفته می‌شود، می توان آنها را به دوسته تقسیم کرد: انواعی که برای مقاصد گرمایشی استفاده می‌شوند و انواعی که برای .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 07:59:08 1398/3/12


10:03:38 1398/3/8

بام خورشیدی (بام کلکتور خورشیدی)

بام خورشیدی چیست؟

بام خورشیدی (Solar Roof) که با نام بام کلکتور خورشیدی (RSC)، بام دوبل و یا بام دودکش خورشیدی نیز شناخته می شود، یکی از استراتژی های تهویه ی خورشیدی است که معمولاً در ساختمان های در معرض تابش طولانی مدت خورشید استفاده می شود. .....

نویسنده: Afrooz Nabavi
تاریخ انتشار: 10:03:38 1398/3/8


15:32:42 1398/3/5

سیستم خورشیدی OM

سیستم غیر فعال خورشیدی OM انرژی خورشیدی را در بام ساختمان جمع آوری کرده و از آن برای گرمایش فضا و آب استفاده می‌کند. این سیستم می‌تواند 300 لیتر آب با دمای 40-60 درجه سانتی گراد  فراهم کند. این سیستم در اصل یک سیستم کلکتوری .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 15:32:42 1398/3/5


15:58:53 1398/2/4

سیستم دو پنجره ای هوا جریان

یکی از قابلیت های سیستم های دو پنجره، امكان ايجاد جريان بين دو پنجره و  بهره گيري از اين قابليت براي تهويه فضاهاي داخل ساختمان است. از این سیستم می توان برای پیشگرم کردن هوای تازه ی ورودی به ساختمان از طریق پنجره ها از طریق اثر گرلخانه ای .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 15:58:53 1398/2/4


15:41:48 1398/2/4

سیستم دو پنجره ای

كاربرد روشهاي دوپنجره اي در ساختمان، يكي از راهكارهاي بهبود عملكرد حرارتي پنجره ها در ساختمان هاي موجود ميباشد. اين راهكار، به دليل عدم نياز به عمليات تخريب و جايگزيني تمامي يا بخشي از پنجره موجود، علاوه بر كاهش هزينه هاي نصب پنجره جديد، بهبود عملكرد گرمايي و صوتي .....

نویسنده: Navid Ahmadi
تاریخ انتشار: 15:41:48 1398/2/4


20:32:20 1397/10/19

دودکش خورشیدی

سیستم دودکش خورشیدی برای تهویه هوا، عموماً در اقلیم‌های گرم، گرم و خشک استفاده می‌گردد و به نحوی طراحی می‌شود که طبق اثر دودکشی، با جذب انرژی خورشیدی و گرم شدن هوای داخل دود‌کش، هوا به سمت بالا حرکت کرده و در قسمت پایین دودکش مکش ایجاد گردد و در .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:32:20 1397/10/19


20:25:45 1397/10/19

نماهای دو پوسته

پوسته ساختمان مرز فضای قابل کنترل داخل و فضای غیر قابل کنترل بیرون است و دقیقا محلیست که بخش زیادی از اتلاف انرژي در این بخش اتفاق می افتد. بنابراین با کنترل میزان اتلاف و گذردهی انرژي پوسته خارجی نما میتوان تا حد زیادی مصرف انرژي یک ساختمان را کاهش .....

نویسنده: Hnye Gholami
تاریخ انتشار: 20:25:45 1397/10/19


15:21:17 1398/4/13