بلاگ

نماهای دو پوسته

نماهای دو پوسته

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 19 دی 1397

پوسته ساختمان مرز فضای قابل کنترل داخل و فضای غیر قابل کنترل بیرون است و دقیقا محلیست که بخش زیادی از اتلاف انرژي در این بخش اتفاق می افتد. بنابراین با کنترل میزان اتلاف و گذردهی انرژي پوسته خارجی نما میتوان تا حد زیادی مصرف انرژي یک ساختمان را کاهش .....

دودکش خورشیدی

دودکش خورشیدی

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 19 دی 1397

سیستم دودکش خورشیدی برای تهویه هوا، عموماً در اقلیم‌های گرم، گرم و خشک استفاده می‌گردد و به نحوی طراحی می‌شود که طبق اثر دودکشی، با جذب انرژی خورشیدی و گرم شدن هوای داخل دود‌کش، هوا به سمت بالا حرکت کرده و در قسمت پایین دودکش مکش ایجاد گردد و در .....

سیستم دو پنجره ای

سیستم دو پنجره ای

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 04 اردیبهشت 1398

كاربرد روشهاي دوپنجره اي در ساختمان، يكي از راهكارهاي بهبود عملكرد حرارتي پنجره ها در ساختمان هاي موجود ميباشد. اين راهكار، به دليل عدم نياز به عمليات تخريب و جايگزيني تمامي يا بخشي از پنجره موجود، علاوه بر كاهش هزينه هاي نصب پنجره جديد، بهبود عملكرد گرمايي و صوتي جدار .....

سیستم دو پنجره ای هوا جریان

سیستم دو پنجره ای هوا جریان

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 04 اردیبهشت 1398

یکی از قابلیت های سیستم های دو پنجره، امكان ايجاد جريان بين دو پنجره و  بهره گيري از اين قابليت براي تهويه فضاهاي داخل ساختمان است. از این سیستم می توان برای پیشگرم کردن هوای تازه ی ورودی به ساختمان از طریق پنجره ها از طریق اثر گرلخانه ای و .....

سیستم خورشیدی OM

سیستم خورشیدی OM

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 05 خرداد 1398

سیستم غیر فعال خورشیدی OM انرژی خورشیدی را در بام ساختمان جمع آوری کرده و از آن برای گرمایش فضا و آب استفاده می‌کند. این سیستم می‌تواند 300 لیتر آب با دمای 40-60 درجه سانتی گراد  فراهم کند. این سیستم در اصل یک سیستم کلکتوری هوای گرم .....

بام خورشیدی (بام کلکتور خورشیدی)

بام خورشیدی (بام کلکتور خورشیدی)

نویسنده: افروز نبوی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 08 خرداد 1398

بام خورشیدی چیست؟ بام خورشیدی (Solar Roof) که با نام بام کلکتور خورشیدی ( RSC )، بام دوبل و یا بام دودکش خورشیدی نیز شناخته می شود، یکی از استراتژی های تهویه ی خورشیدی است که معمولاً در ساختمان های در معرض تابش طولانی مدت خورشید استفاده می شود. همانطور .....

انواع دیوار ترومب

انواع دیوار ترومب

نویسنده: نوید احمدی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 12 خرداد 1398

در طی زمان، تغییراتی در ساختار دیوارهای ترومب برای بهبود کارایی آنها صورت گرفته است. بر اساس اکثر عملکرد هایی که برای دیوار ترومب در نظر گرفته می‌شود، می توان آنها را به دوسته تقسیم کرد: انواعی که برای مقاصد گرمایشی استفاده می‌شوند و انواعی که برای .....

گرمایش خورشیدی غیرفعال- passive solar heating

گرمایش خورشیدی غیرفعال- passive solar heating

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 16 خرداد 1398

در این روش گرمای خورشید کنترل می شود تا مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی کاهش یابد. طراحی جهت سرمایش و گرمایش نیز بسته به نیاز اقلیمی تعیین می شوند. پیش از مطالعه این مقاله می توانید به مقاله طراحی اقلیمی مراجعه نمایید تا اقلیم منطقه مورد نظر را تعیین نمایید .....

چرا جهت گیری ساختمان در بحث مصرف انرژی مهم است؟

چرا جهت گیری ساختمان در بحث مصرف انرژی مهم است؟

نویسنده: افروز نبوی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 26 خرداد 1398

بین شاخص های دخیل در طراحی خورشیدی غیرفعال، جهت گیری مهم ترین شاخص است. میزان اشعه ی خورشیدی مستقیمی که توسط ساختمان دریافت می شود بستگی به زاویه ی سمت دیوار و در حقیقت، زاویه ی جهت گیری ساختمان دارد. جهت گیری نما همچنین بر دیگر پارامترهای طراحی غیرفعال، .....

نگاهی به معیارهای طراحی حیاط مرکزی انرژی کارآ

نگاهی به معیارهای طراحی حیاط مرکزی انرژی کارآ

نویسنده: افروز نبوی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 13 تیر 1398

از مشخصه های معماری اقلیمی در مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب، وجود حیاط مرکزی است. این فضای ویژه قابلیت آن را دارد تا به عنوان یکی از راهکارهای غیرفعال تامین آسایش حرارتی در ساختمان نقش ایفا کند. یک حیاط مرکزی فضایی ایمن، خصوصی و آرامش بخش .....

کاربرد دودکش خورشیدی در ساختمان

کاربرد دودکش خورشیدی در ساختمان

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 04 تیر 1400

تهیه کننده: خانم مهندس مریم شرکاء 1. دودکش خورشیدی دودکش خورشیدی یک سیستم غیرفعال خورشیدی ترموسیفون است که اساس کار آن استفاده از اختلاف فشار ناشی از اختلاف دما است. این سیستم قابل تجدید انرژی قابل اعتماد است که می تواند مصرف انرژی ساختمان ها از نظر گرمایش ، سرمایش .....

آشنایی با سیستم نمای دوپوسته

آشنایی با سیستم نمای دوپوسته

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 15 مرداد 1400

نمای دو پوسته (double skin facade-DSF) یک عنصر جالب و مهم معماری در ساختمان ها است زیرا از لحاظ بصری بسیار جذاب هستند و در عین حال می توانند عملکرد بهتری نسبت به نمای تک پوستی داشته باشند. DSF ها باید به درستی طراحی و اداره شوند ، در غیر این .....

عناصر طراحی غیرفعال

عناصر طراحی غیرفعال

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 16 شهریور 1400

راهکارهای طراحی غیرفعال هدف اصلی استراتژی های طراحی غیرفعال، کاهش یا حتی از بین بردن نیاز به سیستم های مکانیکی فعال در عین حفظ یا حتی بهبود آسایش ساکنین است. استراتژی های طراحی غیرفعال مورد بحث در بخش 3 عناصر طراحی غیرفعال مکمل را دنبال می کنند تا بارهای .....

بررسی کاربرد سیستم Earth Tubes (E-tube) در ساختمان

بررسی کاربرد سیستم Earth Tubes (E-tube) در ساختمان

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 24 شهریور 1400

مقدمه Earth Tubes (E-tube) یک فناوری غیرفعال است که انتقال انرژی منبع زمینی را برای گرم کردن یا خنک کردن هوای تهویه امکان پذیر می کند. در واقع میتوان گفت لوله های استانداردی هستند که در زیر زمین قرار گرفته و دمای هوای ورودی را قبل از ورود به ساختمان .....

کاربرد گلخانه خورشیدی در طراحی غیر فعال

کاربرد گلخانه خورشیدی در طراحی غیر فعال

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: راهکارهای غیرفعال خورشیدی   |   تاریخ انتشار: 26 شهریور 1400

طراحی پسیو به گونه‌ای از طراحی در معماری گفته می‌شود که با استفاده از عوامل طبیعی،‌ برای ایجاد گرمایش و سرمایش در ساختمان نیازی به دستگاه‌های مکانیکی نمی‌باشد.در طراحی پسیو برای ایجاد روشنایی، گرمایش و سرمایش ساختمان بدون استفاده از منابع انرژی خارجی و یا هرگونه تجهیزات خاص، .....