فاطمه ترک زاده
فاطمه ترک زاده

ظرفیت سرمایش

سلام وقت بخیر وقتی توان سرمایش را به دست می اوریم مثلاعدد ۴.۵ کیلو وات به دست می اوریم برای تبدیل به متر مربع این عدد بایستی چه کرد؟

@حامد_مصلحی 

 پاسخ 

عدد رو تقسیم بر زیربنای مفید کنید.