موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

درخواست ورژن کامل نرم افزار envi-met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1625  

ورژن انوی مت و شروع کار با نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 2148  

آيا انوي مت قادر به محاسبات جريان آب بر روي نما هست البته در حد اسپري آب ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1369  

نصب نرم افزار انويمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1530  

مدت اعتبار نسخه رایگان انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1505  

انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1596  

کاربرد نرم افزار انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1755  

ارور در شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1473  

ساختن DEM در انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1412  

مدت زمان شبیه سازی انویمت من با اینکه حجمم رو خیلی کم کردم باز زیاده! علتش چیه؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1438  

PMV انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1410  

درخواست راه حل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1445  

آموزش پلاگین درگون فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1559  

پسوورد نرم افزار انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1460  

Coupling ENVI-met and EnergyPlus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 532  

فايل هاي ورودي epw و csw

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1456  

اجرا پروژه در نسخه هاي متفاوت انويمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1282  

import image در طراحي سايت space

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1261  

تعريف پنجره در ساختمان ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1302  

طراحي درخت با Albero

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1332  

امکان ایمپورت فایل سه بعدی به اتوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1244  

توپوگرافي در انوي مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1274  

بردن مدل از دراگون فلای به envi-met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1405  

خطای بررسی محدوده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1313  

خطا حین ران گرفتن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1337  

نصب نسخه های قدیمی envi-met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1435  

انتقال توپوگرافی از گرس هاپر به انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1193  

شبیه سازی خیابان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1326  

ارور انوی منت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1365  

زون های حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1421  

محاسبه میزان آلبدو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1412  

ارور شبیه سازی انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1575  

ارور در زمان شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1267  

راهنمایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1311  

ارور در انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1242  

باز نشدن فایل اتمسفر در biomat

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1290  

از بین بردن خطوط در شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1209  

انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1405  

ارور انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1291  

envimet

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 498  

ارور انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1247  

رسپتور انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1234  

پرسش در مورد envi-guide

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 970  

pmv

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 445  

ارور در موقع گرفتن ران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 336  

ران سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 376  

معنی رسپتور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 572  

تغییر واحد دما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 510  

نحوه خروجی از محدوده بزرگ شهری (خیابان به طول یک کیلومتر) در نرم افزار انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 577  

ارور شبیه سازی envi_met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 270  

کرک انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 256  

تغییر جهت شمال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 255  

تاریخچه انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 249  

امکان مدلسازی سنگ فرش مرطوب در انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 236  

محدودیت گرید در انویمت با کرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 222  

شبیه سازی فضای نیمه باز تالار در خانه های سنتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 227  

ارور انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 269  

پیدا کردن LAD درختان در آلبرو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 194  

Thermochromic material on Envi-met software

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 182  

وارد کردن عکس در انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 166