موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

درخواست ورژن کامل نرم افزار envi-met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1432  

ورژن انوی مت و شروع کار با نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1920  

آيا انوي مت قادر به محاسبات جريان آب بر روي نما هست البته در حد اسپري آب ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1185  

نصب نرم افزار انويمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1324  

مدت اعتبار نسخه رایگان انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1311  

انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1393  

کاربرد نرم افزار انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1513  

ارور در شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1297  

ساختن DEM در انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1223  

مدت زمان شبیه سازی انویمت من با اینکه حجمم رو خیلی کم کردم باز زیاده! علتش چیه؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1243  

PMV انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1229  

درخواست راه حل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1257  

آموزش پلاگین درگون فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1314  

پسوورد نرم افزار انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1235  

Coupling ENVI-met and EnergyPlus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 458  

فايل هاي ورودي epw و csw

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1238  

اجرا پروژه در نسخه هاي متفاوت انويمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1102  

import image در طراحي سايت space

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1072  

تعريف پنجره در ساختمان ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1132  

طراحي درخت با Albero

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1137  

امکان ایمپورت فایل سه بعدی به اتوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1080  

توپوگرافي در انوي مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1099  

بردن مدل از دراگون فلای به envi-met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1224  

خطای بررسی محدوده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1125  

خطا حین ران گرفتن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1159  

نصب نسخه های قدیمی envi-met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1244  

انتقال توپوگرافی از گرس هاپر به انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 988  

شبیه سازی خیابان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1121  

ارور انوی منت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1158  

زون های حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1209  

محاسبه میزان آلبدو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1203  

ارور شبیه سازی انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1353  

ارور در زمان شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1071  

راهنمایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1103  

ارور در انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1062  

باز نشدن فایل اتمسفر در biomat

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1093  

از بین بردن خطوط در شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1039  

انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1202  

ارور انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1093  

envimet

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 431  

ارور انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1058  

رسپتور انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1044  

پرسش در مورد envi-guide

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 823  

pmv

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 368  

ارور در موقع گرفتن ران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 276  

ران سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 312  

معنی رسپتور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 468  

تغییر واحد دما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 401  

نحوه خروجی از محدوده بزرگ شهری (خیابان به طول یک کیلومتر) در نرم افزار انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 464  

ارور شبیه سازی envi_met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 220  

کرک انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 207  

تغییر جهت شمال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 195  

مشکل انوی مت ورژن لایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 312  

تاریخچه انوی مت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 212  

امکان مدلسازی سنگ فرش مرطوب در انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 190  

محدودیت گرید در انویمت با کرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 173  

شبیه سازی فضای نیمه باز تالار در خانه های سنتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 185  

ارور انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 213  

پیدا کردن LAD درختان در آلبرو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 146  

Thermochromic material on Envi-met software

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 130