موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

mesh-params

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 475  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1015  

در نصب باتر فلای در ویندوز 8.1 به ارور به مشکل برخوردم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 774  

خروجی نهایی در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1265  

نرم افزار باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 972  

نصب باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 972  

مش بندی در باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 961  

Foam Fatal Error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 382  

علت تک رنگ نشان دادن نتیجه انالیز چیست؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 806  

MESH,BOUNDARY

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 318  

dhour

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 326  

خروجی باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1096  

نصب نرم افزار OpenFoam

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 914  

ارور مربوط به جهت باد در eddy

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 838  

open foam virtual box

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 362  

ارور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 835  

اعتبارسنجی باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 823  

EROR load probe value

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 305  

دراگون فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 856  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1050  

ارور در نمایش نتایج باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 773  

خطا در ایمپورت باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 569  

خطا در ایمپورت باتر فلای-1

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 551  

CFD=BLUE PRINT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 316  

CFDوBLUE PRINT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 573  

سوال در خصوص بهینه سازی مالتی آبجکتز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 451  

حذف Swift

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 340  

باترفلای- هوای داخل اتاق همراه با لبه بیرونی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 254  

single side ventilation + wing wall

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 203  

جریان هوای خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 295  

بادخور و بادخان در سقف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 181  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 254  

عدم نمایش residual values

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 234  

wind direction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 215  

مش polyhedral

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 91  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 38  

سیستم مورد نیاز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 27  

شبیه سازی جریان هوا در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 34  

مشکل در نمایش نموادار همگرایی و داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

mean age of air

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 22