موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

mesh-params

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 628  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1413  

در نصب باتر فلای در ویندوز 8.1 به ارور به مشکل برخوردم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1098  

خروجی نهایی در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1788  

نرم افزار باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1463  

نصب باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1402  

مش بندی در باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1377  

Foam Fatal Error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 524  

علت تک رنگ نشان دادن نتیجه انالیز چیست؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1262  

MESH,BOUNDARY

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 485  

dhour

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 480  

خروجی باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1718  

نصب نرم افزار OpenFoam

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1421  

ارور مربوط به جهت باد در eddy

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1281  

open foam virtual box

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 534  

ارور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1231  

اعتبارسنجی باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1273  

EROR load probe value

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 469  

دراگون فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1311  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1622  

ارور در نمایش نتایج باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1198  

خطا در ایمپورت باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 888  

خطا در ایمپورت باتر فلای-1

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 869  

CFD=BLUE PRINT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 514  

CFDوBLUE PRINT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 889  

سوال در خصوص بهینه سازی مالتی آبجکتز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 689  

حذف Swift

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 552  

باترفلای- هوای داخل اتاق همراه با لبه بیرونی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 392  

single side ventilation + wing wall

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 328  

جریان هوای خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 534  

بادخور و بادخان در سقف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 327  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 416  

عدم نمایش residual values

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 460  

wind direction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 402  

مش polyhedral

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 214  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 152  

سیستم مورد نیاز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 150  

شبیه سازی جریان هوا در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 163  

مشکل در نمایش نموادار همگرایی و داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 151  

mean age of air

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 153  

نتیجه ی سرعت باد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 106  

ابهام در مورد توانایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 134  

ارور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 98  

ارور موقع نصب blue cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 102  

ارور در باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 67