دوره آموزشی مبانی شبیه سازی انرژی ساختمان

قیمت دوره: 200,000  تومان
مدت فیلم: 12 ساعت
استاد مدرس: نوشین ابولحسنی

دوره آموزشی مبانی شبیه سازی انرژی ساختمان

سرفصل های این فیلم:


 • 1- جلسه اول
 • مقدمات
 • تدوین پرسش شبیه سازی
 • ساده سازی مدل
 • آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی مانند:Time-step analyses/Point-in time analyses/Level of detail و غیره
 • تحلیل اطلاعات اقلیمی و کاربرد آن در طراحی معماری
 • دما، رطوبت، تابش خورشید، میزان ابرناکی، باد، بارندگی
 • آشنایی با فرمت داده‌های آب و هوایی
 • تهیه فایل اطلاعات اقلیمی در نرم افزار Meteonorm
 • نحوه کار با نرم افزار Climate Consultant
 • 2- جلسه دوم
 • برنامه ریزی و هدف گذاری برای دستیابی به اهداف پایداری در طراحی
 • آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی: EUI/Site Energy/Source Energy و غیره
 • تحلیل انرژی در مراحل ابتدایی طراحی (Base Case Model)
 • 3- جلسه سوم
 • طراحی بر مبنای افزایش بهره وری انرژی در ساختمان
 • هدف از شبیه سازی انرژی
 • هندسه مدل و زون حرارتی
 • شرایط مرزی (Boundary Condition)
 • Internal Load
 • ویژگی مصالح (کدر و شفاف)
 • U value
 • R value
 • Conductivity
 • Density
 • SHGC/ Visible Transmittance/Low E Glass
 • ذخیره حرارتی، پل حرارتی
 • برنامه زون
 • تاثیر حضور افراد، میزان فعالیت
 • بار گرمایش و سرمایش
 • سیستم تهویه مطبوع
 • 4- جلسه چهارم
 • آسایش حرارتی
 • عوامل تاثیرگذار بر آسایش حرارتی
 • تعیین محدوده آسایش
 • MTV/PMV/PPD/ Operative Temperature
 • جلسه پنجم
 • طراحی بر مبنای روشنایی روز
 • اندازه گیری روشنایی
 • کنترل روشنایی روز
 • آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی: False Colors/Sky Condition/Daylight Level/ Work Plane/Daylight Factor/Daylight Autonomy/Glareوغیره
 • آشنایی با برخی راهکارهای معماری برای افزایش بهره گیری از روشنایی روز
 • 6- جلسه ششم
 • طراحی بر مبنای دریافت تابش خورشید
 • استراتژی‌های طراحی خورشیدی
 • ذخیره حرارت
 • آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی: جرم حرارتی، چگالی، گرمای ویژه، زمان تاخیر و غیره
 • روش‌های محاسبه دریافت تابش در نرم افزار
 • طراحی سایه‌بان
 • تولید انرژی
 • 7- جلسه هفتم
 • طراحی بر مبنای جریان هوا
 • هدف از شبیه سازی جریان هوا
 • آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی: Stack Effect/Ventilation/Air Leakage/Infiltration/Cross Ventilation
 • عوامل موثر بر شبیه‌سازی جریان هوا
 • روشهای شبیه‌سازی جریان هوا(CFD
 • Air Flow Modeling)مدرس: نوشین ابولحسنی
زمان فیلم: 12 ساعت
قیمت دوره: 200,000  تومان
سطح دوره: متوسطه
درباره مدرس: کارشناس ارشد انرژی و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
دانلود رزومه
تعداد فیلم خریداری شده: 24
بازدید: 753

نظرات کاربران

avatar
    17:36:55  1399/1/16

درود از نظر تدریس بدون شک خوب گرچه به نظرم از نظر زمانی امکان بیشتر شدن هم دارد ولی در کل عالی است. .

ثبت نظرات شما

برچسب ها : مبانی نظری انرژی - روشنایی - اسایش حرارتی - روش مدل سازی انرژی - نرم افزاری های جانبی