فیلم های جامع آموزشی

شبیه سازی انرژی ساختمان با نرم افزار انرژی پلاس

شبیه سازی انرژی ساختمان با نرم افزار انرژی پلاس

EnergyPlus یک برنامه شبیه سازی انرژی کل ساختمان بر اساس توصیف کاربر از هندسه، مصالح ساختمانی، کاربری و سیستم‌های ساختمانی است که مهندسان، معماران و محققان از آن برای مدل سازی مصرف انرژی، گرمایش، سرمایش، تهویه، روشنایی و آب مصرفی استفاده می کنند. EnergyPlus خروجی را بر مبنای ورودی در فایل های متنی می نویسد. این نرم افزار با تعدادی ابزار از جمله IDF-Editor برای ایجاد فایل های ورودی، EP-Launch برای مدیریت فایل های ورودی و خروجی و انجام شبیه سازی های گروهی، و EP-Compare برای مقایسه گرافیکی نتایج ارائه می شود. چندین رابط گرافیکی جامع برای EnergyPlus نیز موجود می باشد که در این میان نرم افزار OpenStudio، رایج ترین است.
برچسب ها:
  • انرژی پلاس
  • EnergyPlus
  • Open Studio
  • مدلسازی انرژی ساختمان
  • فیلم آموزشی انرژی پلاس
  • نرم افزار انرژی پلاس
قیمت این دوره: 880,000 تومان
مدرس دوره: فاطمه اخلاقی نژاد
درباره مدرس: متخصص حوزه انرژی و نور در ساختمان
مدت زمان آموزش: 15 ساعت
سطح دوره: مقدماتی تا متوسط
تعداد فیلم خریداری شده: 198
تعداد بازدید: 15396
سرفصل های این دوره:

جلسه اول:

بخش اول: مبانی نظری

مبانی نظری و اصول اساسی شبیه سازی ساختمان از دیدگاه انرژی

قابلیت های موردنیاز در نرم افزارهای شبیه سازی

معرفی نرم افزار انرژی پلاس

اصول حاکم بر مدلسازی هندسه: زون بندی حرارتی، اصلاح همجواری ها و جانمایی سطوح

ساده سازی پلان و نمای ساختمان جهت زون بندی

نحوه ی نصب نرم افزار 1.4 OpenStudio و 2021 SketchUp وEnergyPlus 22.1 

بخش دوم: OS

معرفی نرم افزار OpenStudio و قابلیت های آن در شبیه سازی

ترسیم هندسه ساختمان در محیط SketchUp

معرفی و بررسی هر یک از ابزارهای پلاگین OpenStudio و ویرایش مدل ترسیم شده

فیلترهای مختلف جستجوی صفحات در محیط OpenStudio

بخش سوم: Shading—OS 

تعریف انواع سایه‌بان‌های خارجی توسط نرم‌افزار  OpenStudio: Site, Building, Space

ترسیم سایه بان های ثابت افقی و عمودی بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  

 

جلسه دوم:

بخش اول: EP 

توضیح هر یک از آیتم های موجود در فولدر نصبی نرم افزار و کاربرد هر یک از آنها مانند Weather Converter، IDF Version Updater، IDF Editor،  Input Output Reference و ....

نحوه ی استفاده از فایل Text Editor به جای IDF Editor و اصول اولیه اسکریپت نویسی هر یک از فیلدهای انرژی پلاس

بخش دوم: Example 

مدلسازی حرارتی یک نمونه پلان اجرایی پیچیده، تعریف انواع کاربری، استانداردهای پیش فرض قابل استفاده در نرم افزار و منطقه اقلیمی بر اساس استاندارد اشری در محیط OpenStudio

تعریف مصالح و ساختار برای جداره ها در محیط نرم افزار OpenStudio

واردکردن هندسه مدل از محیط OpenStudio به انرژی پلاس

بخش سوم:  Simulation Parameters

استفاده از فایل idd و epw در نرم افزار انرژی پلاس

معرفی چندین سایت معتبر و نرم افزارهای ایجاد فایل های آب و هوایی: EnergyPlus, one building, Meteonorm,…

ویرایش و گسترش فیلدهای پرشده در نرم افزار انرژی پلاس پس از انتقال مدل از محیط OpenStudio

توضیحات مربوط مدلسازی جهت گیری و بستر ساختمان

تنظیمات ابتدایی جهت افزایش دقت شبیه سازی مانند همگرایی بارها و دما، توزیع خورشیدی بر اساس زون محدب یا غیر محدب و ...

بررسی چندین خطای شبیه سازی مربوط به توزیع خورشیدی و نحوه ی رفع ارورها

معرفی الگوریتم های همرفت برای سطوح داخلی و خارجی جداره های ساختمان

توضیحات مربوط به گام زمانی و تاثیر آن در دقت شبیه سازی

 

جلسه سوم:

بخش اول: Location and Climate 

بررسی فایل ddy  جهت استخراج اطلاعات مرتبط با هر اقلیم 

تعریف Run Period و Sizing Period 

تعریف روزهای طراحی و بررسی دقیق هر کدام از پارامتر های تاثیرگذار

تنظیمات مربوط به دمای خاک در اعماق مختلف زمین در شبیه سازی

بخش دوم: Surface Construction Elements

مبانی نظری مشخصات مصالح

تعریف مصالح و ساختار سطوح غیرشفاف : No mass, Airgap, Phase Change

تعریف مصالح و ساختار سطوح شفاف بررسی تاثیر هر یک از مشخصات مصالحGlazing, Gas :

انتقال مشخصات مصالح رایج در ساختمان سازی در ایران از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به نرم افزار انرژی پلاس

استخراج ضوابط پوسته ساختمان از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 

بررسی دیوار هوا و مبانی ترکیب هوای زون ها : Air Boundry

بخش سوم:  Window Shading Control

روش های مختلف مدلسازی سایه بان های ثابت در محیط انرژی پلاس: overhang, Fin 

تعریف مصالح و ساختار سایه اندازهای متحرکShade, Blind, Screen :

بررسی هر یک از مشخصات تاثیر گذار سایه بان های متحرک در کاهش بار ساختمان

تعریف و بررسی هر یک از استراتژی های کنترل سایه بان ها

دسته بندی استراتژی های کنترلی سایه بان بر مبنای بار سرمایشی، بار گرمایشی و بار روشنایی

تعریف ساختار پنجره به 2 صورت:  با و بدون سایه بان

تعریف فریم و تقسیم کننده برای پنجره ها با استخراج مشخصات قاب پنجره از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

بخش چهارم : Thermal Zones and Surfaces

بررسی اصول کلی ترسیم هندسه مدل و قواعد حاکم بر ترسیم در انرژی پلاس

بررسی تفاوت Zone, Zone list, Zone group  و نحوه ساده سازی ساختمان های بلندمرتبه جهت شبیه سازی

بررسی مختصات هریک از نقاط ترسیم صفحات در هندسه ساختمان

روش تعریف دیوار، سقف، کف، پنجره و ... جهت طراحی پارامتریک

اخنصاص ساختارهای تعریف شده به سطوح مختلف هندسه مدل از جمله: کف، سقف، دیوار، پنجره، سایه بان و....

بررسی شرایط مرزی هر یک از وجوه ساختمان شامل سطوح داخلی، خارجی، آدیاباتیک، همجوار خاک و ...

بررسی محاسبات پیشرفته تر در سطوح همجوار با خاک : Ground FC Factor Method

نحوه تعریف مبلمان داخلی در زون های حرارتی

 

جلسه چهارم:

بخش اول: Schedules

انواع برنامه زمان بندی: Day, Week, Year, Compact, Constant, File 

نحوه تعریف جزییات برنامه زمان بندی در انرژی پلاس برای بازه های کمتر از یک ساعت تا یک سال

برنامه زمانی بهرهبرداری ساکنین و عملکرد تجهیزات بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، استاندارد اروپا و اشری 

بخش دوم: Internal Gains

مبانی نظری و تعریف بارهای داخلی شامل:

ساکنین

روشنایی 

تجهیزات.

استخراج برنامه زمانبندی روشنایی و تجهیزات از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، استاندارد اروپا و اشری در کاربری های مختلف

استخراج حداکثر توان روشنایی کاربری های مختلف بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان : 

بخش سوم:  Daylighting 

معرفی اجمالی تجهیزات روشنایی غیرفعال شامل: لوله های نوری، طاقچه های نوری و پاسیو 

مدلسازی نور روز با روش های : Split flux, DElight

کنترل سیستم روشنایی به روش های: Continuous, Continuous off, Stepped 

تعریف سنسور روشنایی و سنسور خیرگی  در محیط انرژی پلاس و اپن استادیو

بررسی مبحث 13 مقررات ملی ساختمان در  مورد شدت روشنایی مجاز اماکن مختلف

اعمال رفتارهای احتمالی ساکنین در کنترل روشنایی بر اساس نور روز

بخش چهارم : Zone Airflow

معرفی اجمالی سیستم های غیرفعال مرتبط با گردش هوا : لوله های زیرزمینی، بادگیر، دودکش خورشیدی

مدلسازی گردش هوا : تهویه خواسته و ناخواسته

روش های برآورد ورود ناخواسته هوا (Infiltration): روش حجمی (Design Flow Rate)، روش درزی (Effective Leakage Area, Flow Coefficient) و بررسی دقیق فرمول های محاسبه آن

روش های برآورد ورود عمدی هوا (Ventilation): روش حجمی (Design Flow Rate)، روش سطح بازشو (Wind and Stack Open Area) و بررسی دقیق فرمول های محاسبه آن

مدلسازی نرخ تهویه بر اساس استانداردها : مبحث 14 و 19 مقررات ملی ساختمان، ASHRAE 90.1

 

جلسه پنجم:

بخش اول: HVAC

مبانی نظری سیستم های تهویه مطبوع : اکونومایزر، بازیابی حرارتی و ...

تعریف انواع سیستم های تهویه مطبوع رایج : VRF،VRV ، فن کوئل، هواساز و ...

اصول کلی مدلسازی هر یک از سیستم های تهویه مطبوع رایج در انرژی پلاس

بررسی تاسیسات تهویه مطبوع رایج در کاربری های مختلف بر اساس ASHRAE 90.1

مدلسازی ترموستات و سیستم ایده آل مکانیکی

مبانی مدلسازی سیستم ایده آل مکانیکی: بدون محدودیت، با محدودیت رطوبت، دبی یا ظرفیت

تعریف ست پوینت و ست بک برای ترموستات: ثابت/با برنامه زمانبندی

دمای تنظیم سیستم گرمایش و سرمایش بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

بخش دوم: Outputs

خروجی های نرم افزار انرژی پلاس

مقایسه فرمت فهرست Regular و IDF

مقایسه فرمت فهرست Name و Unsorted

توضیح فایل های خروجی نرم افزار به صورت err, rdd, mdd

مقایسه نوع داده های Variable و Meter

قاعده نامگذاری خروجی ها در Variable و Meter

نحوه ی خروجی خلاصه گزارش ها به صورت جدول

دستورات پست پراسس برای خروجی های جدولی

بخش سوم: Thermal/Visual Comfort

مبانی نظری آسایش حرارتی و مدلسازی آسایش حرارتی به دو روش توازن حرارتی و تطبیقی

بررسی شاخص های PMV و PPD 

بررسی دقیق فاکتورهای سطح فعالیت و سطح پوشش لباس ساکنین

کار با ابزار آنلاین CBE برای محاسبه دمای آسایش به دو روش توازن حرارتی و تطبیقی

فاکتورهای لازم جهت خروجی آسایش حرارتی از انرژی پلاس

مبانی نظری آسایش بصری و فاکتورهای لازم جهت خروجی آسایش بصری از انرژی پلاس

بررسی استانداردهای مربوط به شاخص خیرگی (DGI)

توضیح هر یک از خروجی های آسایش حرارتی و بصری از نرم افزار و بیان تفاوت های آنها

بخش چهارم: Example

شبیه سازی یک مجتمع مسکونی و دیباگ کردن ارور های ترسیمی

کار با TextEditor در جهت سهولت رفع ارورها

بررسی تاثیر هر یک از ورودی های نرم افزار بر فایل خروجی

مرور تمامی فصل ها به صورت کاربردی و تفسیر کامل خروجی های نرم افزار

بخش آخر: Parametrics

مدلسازی پارامتریک در محیط انرژی پلاس برای دستیابی به نتایج بهینه

پارامتریک کردن جهت گیری ساختمان در یک مثال کاربردی و تحلیل نتایج مرتبط با انرژی ساختمان مدل

شبیه سازی گروهی فایل های انرژی پلاسپیش نمایش ویدئو آموزشی:

دیدگاه کاربران

محسن قربانی 8 ماه پیش

با سلام دوره برای دوستانی که پیش زمینه ای ندارن و تا سطح متوسطی بسیار کاربردی خواهد بود و دید خوبی رو میتونن کسب کنن با تشکر از تیم آپ گرین گرید

سجاد 1 سال پیش

سلام وقت بخیر سوالی در مورد این داشتم در حال حاضر در بیشتر صنایع در ایران از دیزاین بیلدر استفاده می گردد یا انرژی پلاس من حقیقتش پروژه ای در حوزه عایق های حرارتی ساختمان این ترم دارم میخاستم ببینم این نرم افزار مناسب تره یا دیزاین بیلدر ؟ لطفا با توجه به تایم کم با قیمانده با دقت بنده را راهنمایی کنید ممنون

حامد مصلحی 1 سال پیش

سلام این موضوع هم با انرژی پلاس و هم با دیزاین بیلدر قابل انجامه و هر دو هم در ایران مورد استقبال هست. اما با دیزاین بیلدر راحت تر و در زمان کمتر میشه کارشو انجام داد.

atefe asadi 2 سال پیش

سلام جناب نادری خسته نباشید، خیلی ممنونم از راهنمایی هاتون، چند سوال دیگه داشتم بابت انرژی پلاس یا جی پلاس که آیا مبحث خرد اقلیم یا حیاط ساختمان قابل مدل کردن میباشد؟ اگر این امکان وجود دارد، آیا تاثیر بام سبز یا هندسه بنا بر حیاط یا محیط اطراف بنا قابل ارزیابی هست؟ آخرین سوال هم اینکه آیا مصالح نفوذ پذیر هم قابلیت مدل شدن در این نرم افزار را دارند؟ بی نهایت ممنون

احسان نادری 2 سال پیش

با سلام خیر امکان مدل‌سازی مواری که فرمودید نیست.

رامین صمیمی نژاد 2 سال پیش

سلام وقت بخیر. من از یک نرم افزار دیگه مقدار دمای محیط یک خیابان رو برای یک ساعت و در یک روز مشخص محاسبه کردم. این خیابان رو در رویت مدل کردم و خواستم آنالیز انرژی بگیرم اما متوجه شدم که امکان آنالیز انرژی برای یک ساعت در رویت نیست. با سرچ کردن و پرسیدن از افراد دیگه متوجه شدم این امکان برای نرم افزار DesignBuilder هست اما نمیشه دما رو بصورت دستی وارد کرد... خواستم بپرسم آیا در نرم افزار Energyplus این امکان وجود داره که آنالیز انرژی رو برای یک ساعت با وارد کردن دمای محیط به صورت دستی برای یک خیابان انجام بدم؟ سپاس

حامد مصلحی 2 سال پیش

سلام امکان ادیت فایل اب و هوایی برای هرساعت هست. میتونین فایل اب و هوایی رو ادیت کنین تا برای همان لحظه شبیه سازی انجام بشه. بعد فایل EPW رو وارد دیزاین بیلدر یا انرژی پلاس کنین.

بهنوش اسدی پور 3 سال پیش

ایا امکان استفاده از مدل رویت شده هست؟

حامد مصلحی 3 سال پیش

از رویت میشه خروجی GXML گرفت و وارد دیزاین بیلدر کرد و بعد خروجی IDF گرفت.

M N 4 سال پیش

سلام آیا برای آنالیز تهویه‌ی طبیعی هم این پکیج آموزشی مناسب است؟ متشکرم

احسان نادری 4 سال پیش

با سلام در این ویدیو صرفاً به نحوه تعریف هوای تازه Ventilation و مدل‌سازی آن در نرم‌افزار اشاره شده است.

احسان نادری 4 سال پیش

با سلام مشکل از نرم‌افزار اکسل یا زبان ویندوز سیستم شماست که کاما را به عنوان Seperator نمی‌شناسد. به تنظیمات زبان ویندوز بروید و به حالت دیفالت English تغییرش دهید تا تمام تنظیمات از جمله Seperator به , تغییر کند. بعد از این سیستم را ریستارت کنید اگر باز مشکل برطرف نگردید آفیس را پاک کرده و مجددا نصب کنید.

حامد حسینی 4 سال پیش

با سلام تشکر میکنم از جناب مهندس نادری عزیز یه مشکلی برای من پیش اومده: وقتی چند خروجی از Output: Variable میگیرم همه در یک ستون و با کاما از هم جدا می شوند. بعنوان مثال: Date/Time,Environment:Site Outdoor Air Drybulb Temperature [C](Hourly),Environment:Site Outdoor Air Relative Humidity [%](Hourly),THERMAL ZONE 1:Zone Air Temperature [C](Hourly),THERMAL ZONE 1:Zone Air Relative Humidity [%](Hourly) 01/01 02:00:00,0.7000000000000001,36.0,15.624612860395632,25.140562393331846 لطفا راهنمایی میفرمایین چگونه این مشکل رو برطرف کنم که چند خروجی در ستون های مجزا نمایش داده شوند. سپاس

علی متحیر آرانی 4 سال پیش

با سلام من ویدئوهای آموزش انرژی پلاس را خریداری و تماشا کردم. ولی در زمانی که میخواهم داده های یک فایل آب و هوایی ddy را بداخل فایل idf کپی کنم برنامه error میدهد و خودش بسته میشود. برای رفع این مشکل چکار کنم؟

Anahita Hatef 4 سال پیش

با تشکر از آقای مهندس نادری، دوره ی بسیار مفید و کاربردی بود.

زینب khorasani zadeh 4 سال پیش

بعد از وارد کردن کد فعال ساز فایل های ویدئو واسه من باز نمیشن. مشکل از کجاست؟

حامد مصلحی 4 سال پیش

پلیر klite codec رو نصب کنید.

عرفان مرادي 5 سال پیش

جناب اقاي مهندس نادري ممنون از تدريس بي نظيرتون براي اموزش نرم افزار انرژي پلاس ، واقعا اساتيد توانمندي مثل شما خيلي نادر هستند ،مرسي از راهنمايياتون كه براي هر كسي نهايت وقت را مي گذاريد

علیرضا مومنی 5 سال پیش

تشکر میکنم از مهندس نادری برای آموزش این دوره

محمد مناجاتی 5 سال پیش

با سلام . تشکر میکنم بابت آموزش کاربردی همراه با بک گراند علمی قوی . از جمله کسانی که نرم افزار رو درست یاد گرفتند و با صبوری آموزش می دهند. خیلی برای من مفید و کاربردی بود. تشکر از مهندس نادری عزیز

مهرداد وجدانی 5 سال پیش

بسیار مفید و کامل، ممنون از جناب مهندس نادری.

sepehr saeedi 5 سال پیش

یکی بهترین و مسلط ترین استاتید ایران در زمینه ی انرژی پلاس و نرم افزار های مرتبط با انرژی و بسیار خوش برخورد و با حوصله

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.