پروژه ها

برگزارکننده : پژوهشگاه نیرو، سال 1396
شرح مواردی که در روند طراحی به آن پرداخته شد:

1-1- معماری:
1. تهیه فرم خام بر اساس حداکثر زیربنا و تعداد طبقات ، بهره گیری از زمین و منظر طبیعی اطراف ساختمان
2. بهینه سازی جدار نور گذر ساختمان و فرم خام بر اساس تابش دریافتی بهینه سطوح و پنجره ها و همچنین برقراری تهویه طبیعی و حداکثر دریافت نور روز
3. انتخاب مصالح بهینه بر اساس مبحث 19 و متناسب با اقلیم و سازگار با محیط زیست
4. پارتیشن بندی فضای داخلی به بهترین شکل
5. استفاده از سیستم های غیر فعال در طرح معماری (در صورت امکان استفاده از دیوار ترومب، نمای دوپوسته، دودکش خورشیدی، بادگیر و ....)
6. انتخاب جنس بهینه شیشه برای وجوه متفاوت ساختمان.
7. در نظر گرفتن مکان جهت شارژ و دشارژ خودرو
8. در نظر گرفتم امکانات رفاهی و تفریحی (برای انجام در بخش های بعدی مسابقه)
9. ارائه گزارش بصورت متن و ویدیو از روند بهینه سازی

1-2- تحلیل انرژی
1. برآورد بهترین تعداد پنل برای ساختمان، بهینه سازی چیدمان، محل قرارگیری، میزان خرید و فروش به شبکه، تجهیزات مورد نیاز، تحلیل اقتصادی
2. بررسی روش های بازیابی انرژی حرارتی مثل اکونومایزر، هیت پمپ و ...
3. ارائه روشهای بهینه سازی تجهیزات و تاسیسات از قبیل هوشمند سازی، استفاده از سنسور نور روز یا Motion، تجهیزات کنترلی دیگ و چیلر
4. استخراج استانداردهای تعداد تعویض هوا، لوکس روشنایی مورد نیاز و ... به منظور تحلیل انرژی از استانداردها و مقررات ملی داخلی و ASHRAE 90.1
5. تحلیل کلی انرژی ساختمان با هانی بی و لیدی باگ
6. تفکیک مصارف انرژی ساختمان و رسم جریان انرژی با هانی بی و لیدی باگ
7. امکان سنجی استفاده از آب گرمکن خورشیدی جهت آب گرم مصرفی یا پیش گرمایش آب دیگ
8. بررسی اتلافات حرارتی ساختمان با هانی بی و لیدی باگ
9. بررسی تهویه طبیعی در سرمایش ساختمان با دیزاین بیلدر
10. در نظر گرفتن تجهیزات جهت شارژ و دشارژ خودرو
11. استخراج تصاویر اتلافات حرارتی پنجره ها، تابش جذب شده توسط سطوح و ... از گرس هاپر

1-3- تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی
1. انتخاب سیستم سرمایش، گرمایش، تهویه و تامین هوای تازه متناسب با کاربری ساختمان و اقلیم
2. تعیین ظرفیت سیستم سرمایش و گرمایش و CFM هوای مورد نیاز هر فضا و کل ساختمان
3. تعریف سیستم کنترلی برای عملکرد سیستم تهویه مطبوع ساختمان (استفاده از نمونه های داخلی از قبیل گرمابان و سرمابان)

1-4- تحلیل آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل
1. بررسی آسایش حرارتی داخلی از توسط شاخص های PMV وPPD و...
2. بررسی کیفیت هوای داخل از قبیل سن و ماند هوا
3. بررسی شاخص روشنایی از قبیل تامین لوکس مورد نیاز با جانمایی چراغ ها و بررسی خیرگی و تامین نور روز طبیعی
4. ارائه گزارش کامل تصویری