دانلود کتاب و استاندارد

Statistical Review of World Energy 2022
نام کتاب: Statistical Review of World Energy 2022
دسته بندی: مبانی انرژی

در این گزارش تحلیل انرژی کاملی برای همه کشورها انجام شده است.

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.