دانلود کتاب و استاندارد

راهنماي طراحی سیستم هاي فتوولتاییک به منظور تامین انرژي الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربري ضابطه شماره 667
نام کتاب: راهنماي طراحی سیستم هاي فتوولتاییک به منظور تامین انرژي الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربري ضابطه شماره 667
دسته بندی: سیستم های فتوولتائیک

نشریه(ضابطه) شماره 667 با موضوع "راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" از سوی امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1393 به چاپ رسیده است. رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ 1393/11/01 الزامی است.

این ضابطه قابل استفاده برای مالکین و سازندگان پروژه های ساختمانی، مدیران پروژه، طراحان و ناظران، معماران، تأمین کنندگان و تولیدکنندگان فتوولتاییک(خورشیدی) و ... می باشد.

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.