دانلود کتاب و استاندارد

Energy Audits and Improvements for Commercial Buildings
نام کتاب: Energy Audits and Improvements for Commercial Buildings
دسته بندی: بهینه سازی

ممیزی انرژی و بهبود ساختمان‌های تجاری راهنمای جامعی برای صرفه‌جویی عمیق و قابل اندازه‌گیری انرژی و کاهش انتشار کربن در ساختمان‌ها ارائه می‌دهد. نویسنده Ian M. Shapiro بیش از 1000 ممیزی انرژی را در انواع تاسیسات تجاری آماده، نظارت و بررسی کرده است و پروژه های بهبود انرژی را برای بسیاری دیگر رهبری کرده است. در این کتاب، او تجربه دنیای واقعی را با آخرین استانداردها و شیوه‌ها ادغام می‌کند تا به مدیران انرژی و ممیزان انرژی کمک کند تا مصرف انرژی را در ساختمان‌هایی که به آنها خدمت می‌کنند تغییر دهند و در واقع ساختمان‌هایشان را متحول کنند.

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.