دانلود کتاب و استاندارد

پیش نویس راهنمای مدارس سبز ضابطه شماره 847
نام کتاب: پیش نویس راهنمای مدارس سبز ضابطه شماره 847
دسته بندی: استاندارد

به آگاهي مي‌رساند؛ سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور ذيل طرح ضوابط و معيارهاي مديريت سبز، اقدام به تهيه راهنماي مدارس سبز نموده است. امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران با توجه به ملاحظات زيست محيطي و ضررت پاسداري از منابع حياتي زمين همچون آب، هوا، خاك و پوشش هاي گياهي و با هدف دست‌يابي به الگويي مناسب جهت مديريت بهينه مواد و منابع در صنعت احداث، راهنماي ياد شده را جهت نظرخواهي در بخش اطلاعيه‌هاي پايگاه اطلاع‌رساني nezamfanni.ir قرار داده است. از این پیش نویس برای طراحی مدارس سبز و فرضیات ابزارهای شبیه ساز در طراحی مدراس سبز می توان استفاده نمود.

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.