دانلود کتاب و استاندارد

نظام رتبه بندی ساختمان سبز ایران بر اساس سیستم سرو سبز
نام کتاب: نظام رتبه بندی ساختمان سبز ایران بر اساس سیستم سرو سبز
دسته بندی: استاندارد

طراحی و ارائه مدل ساختمانهای سبز و پایدار و فرآیند شکلگیری این مدل ارزیابی
طبق روش امتیاز دهی که در نظر گرفته شده با توجه به دسته های تعریف شده اگر امتیاز ساختمان بالای ۸۰ باشد نشان سرو سبز را خواهد گرفت . امتیاز بین ۶۰ تا ۸۰ نشان سرو طلایی ، بین ۵۰ تا ۶۰ سرو نقره ای و بین ۴۰ تا ۵۰تایید شده و اگر ساختمان کمتر از ۴۰ امتیاز بگیرد هیچ رتبه ای دریافت نمی کند.

 

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.