دانلود کتاب و استاندارد

معرفی استاندارد CIBSE TM59
نام کتاب: معرفی استاندارد CIBSE TM59
دسته بندی: استاندارد

یکی از مسائلی که ممکن است در بعضی ساختمان ها پیش بیاید، مساله overheating یا گرمایش بیش از اندازه فضا می باشد. این امر موجب شده است که ساختمان ها عملکرد مطلوبی در فصول سرد داشته باشند اما در تابستان دچار overheating شوند. برای جلوگیری از این مساله، CIBSE این استاندارد جهت ارزیابی احتمال overheating در ساختمان ها ارائه شده است. از استاندارد TM52 برای ارزیابی ریسک Overheating استفاده می شود. اگرچه از TM52 می توان برای کاربری های مختلف ساختمان استفاده کرد، ولی در اصل برای ساختمان های اداری-تجاری ایجاد شده است. برای ساختمان های مسکونی، بهتر است که از استاندارد TM59 استفاده شود.

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.