دانلود کتاب و استاندارد

انواع روش محاسبه نفوذ هوا (Infiltration)
نام کتاب: انواع روش محاسبه نفوذ هوا (Infiltration)
دسته بندی: مبانی انرژی

هوای یک ساختمان ممکن است به دو روش اختیاری و غیر اختیاری تعویض شود. تعویض اختیاری هوای داخل ساختمان که تهویه نامیده می شود با کنترل ساکنان و معمولا بوسیله دستگاه هواساز یا سایر دستگاه های تهویه انجام می شود. تهویه همچنین می تواند به روش طبیعی مانند باز کردن مقاطع ساختمان انجام شود. فرایند تهویه برای خارج کردن یا رقیق کردن دود، بو، باکتری ها، گازها و تازه کردن هوای داخل انجام می شود.
تعويض غير اختیاری و خارج از کنترل هوای ساختمان نفوذ نامیده می شود. نفوذ در اثر ورود هوای خارج ساختمان از طریق درزها و شکاف های اطراف در و پنجره هایساختمان پدید می آید. نفوذ موجب می شود که در زمستان هوای سرد خارج به ساختمان وارد و هوای گرم داخل به خارج منتقل شود و به این ترتیب انرژی گرمایی داخل ساختمان تلف گردد.
در این جزوه انواع روش های محاسبه نفوذ هوا تشریح شده است.

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.