دانلود مقالات

Building Skin Intelligence - a parametric and algorithmic tool for daylighting performance design integration
نام مقاله: Building Skin Intelligence - a parametric and algorithmic tool for daylighting performance design integration
دسته بندی: شبیه سازی

این مقاله به معرفی متودولوژی و گسترش ابزار شبیه سازی در راستای طراحی کارایی محور برای طراحی پوسته های هوشمند در ساختمان و تاثیر آن بر روی روشنایی طبیعی می پردازد.

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.